Users who own this game also own:

Mozaki Blocks
Mozaki Blocks
Pure Hidden
Pure Hidden
Resident Evil: Revelations
Resident Evil: Revelations
Time Mysteries: Inheritance
Time Mysteries: Inheritance
Endless Ocean: Blue World
Endless Ocean: Blue World

Users who love this game also love:

Urusei Yatsura
Urusei Yatsura
Samurai Shodown Anthology
Samurai Shodown Anthology
Mega Man 64
Mega Man 64
Save the Furries
Save the Furries
Nitro Racer XD
Nitro Racer XD