What do you need help on? Cancel X

BOOKMARK
Jump to:
Would you recommend this Guide? Yes No Hide
Send Skip Hide

Game Script (Hungarian) by Lacassin

Version: 1.00 | Updated: 09/05/12

Star Wars: The Force Unleashed magyar fordítás
Készítette: Lacassin

Köszönet az angol nyelvû script-ért Axel7174-nek.

TARTALOM
--------
  1. INVÁZIÓ...............(001)
  2. RAHM KOTA TÁBORNOK....(002)
  3. KAZDAN PARATUS........(003)
  4. SHAAK TI..............(004)
  5. AZ EMPIRICAL..........(005)
  6. CLOUD CITY............(006)
  7. OZZIK STURN...........(007)
  8. MARIS BROOD...........(008)
  9. A CSILLAGROMBOLÓ......(009)
  10. HALÁLCSILLAG..........(010)
  11. JEDI BEFEJEZÉS........(011)
  12. SITH BEFEJEZÉS........(012)
  VERZIÓ TÖRTÉNET...........(VTÖ)               CSILLAGOK HÁBORÚJA
               AZ ERÕ ELSZABADUL
               ------------------1. INVÁZIÓ (001)
----------------

[Csillagrombolók közelednek a Kashyyyk bolygó felé. Az egyikbõl kirepül egy
ûrkomp és elindul a bolygó felé, melyet a birodalmi erõk ostromolnak. A gép
leszáll a bolygón, és kiszáll belõle Darth Vader. Odamegy hozzá egy birodalmi
parancsnok.]

PARANCSNOK: Vader Nagyúr? Közvetlenül érkezés után megtámadtak minket, de
kézben tartom a dolgokat...

[Vader felemeli a kezét, mire a parancsnok a torkához kap.]

VADER: Nem érdekelnek a kudarcai, Parancsnok. Saját ügyben jöttem.

[Leereszti a kezét, mire a parancsnok térdre esik, majd faképnél hagyja. Vader
elindul, hogy megkeresse a célpontját, és végül meg is találja egy kunyhónál.
Egy köpenyes Jedi, Kento áll vele szemben.]

KENTO: Sötét Nagyúr... Bármit keresel, itt nem fogod megtalálni.

VADER: Elõttem nem tudod álcázni magad, Jedi.

KENTO: Menj innen!

[A Jedi egy lökéshullámot küld Vader felé. A Vader mögött álló katonák hanyatt
esnek, de Vader felemeli a kezét, és kivédi a támadást. Megküzdenek egymással,
és a harc végén Vader az Erõ segítségével betaszítja a Jedit a kunyhóba.
Bemegy utána, és az Erõvel felemeli a földrõl.]

VADER: Valaki sokkal erõsebbet érzek a közelben. Hol van a mestered?

KENTO: A Sötét Oldal elködösítette az elmédet. Évekkel ezelõtt megölted a
mesterem.

VADER: Akkor most osztozol a sorsában.

[Vader felemeli a kardját, hogy lesújtson a Jedire, de kirepül a kezébõl a
fegyver. Mikor hátranéz, egy kisfiút lát, aki a kezében tartja a kardot.]

VADER: Egy gyermek.

KENTO: Fuss!

[Vader egy mozdulattal megfojtja a Jedit, majd a gyerek elé áll. Ekkor belép a
Parancsnok pár katonával.]

PARANCSNOK: Vader Nagyúr?

[A parancsnok meglátja a gyereket karddal a kezében, és int az embereinek,
hogy lõjék le. Ám ekkor Vader kikapja a fegyvert a gyerek kezébõl, és levág
mindenkit.]

VADER: Gyere velem. Nemsokára többen is jönni fognak.

[10 évvel késõbb...]

[Vader elõtt egy fiatal Sith térdel. A fiú az, akit évekkel korábban
tanítványává fogadott. Az igazi nevét nem ismeri senki. A kódneve:
Starkiller.]

VADER: Mikor rád találtam, gyenge voltál. Most a gyûlöleted ad erõt neked. A
Sötét Oldal végre a szövetségesed.

[Vader a kardjával olyan mozdulatot tesz, mintha lovaggá ütné Starkillert.]

VADER: Állj fel, tanítványom.

STARKILLER: Mi az óhajod, Mester?

VADER: A kiképzésed majdnem teljes. Ideje szembenézned az elsõ igazi próbával.

STARKILLER: A kémeid találtak egy Jedit?

VADER: Igen. Rahm Kota Mestert. Megtámadott egy kritikus fontosságú birodalmi
hajógyárat. Megölöd õt, és elhozod nekem a fénykardját.

STARKILLER: Ahogy óhajtod, Mester.

VADER: Az Uralkodó nem fedezhet fel téged. Ne hagyj szemtanúkat. Ölj meg
mindenkit a fedélzeten, birodalmiakat és Kota embereit egyaránt.

[Ez egy kicsit meglepi Starkillert.]

STARKILLER: Én... Ahogy óhajtod, Mester.

[Starkiller lemegy a hangárba. Hirtelen egy láda mögül rátámad Obi-Wan Kenobi.
Starkiller résen van, és leszúrja. Ekkor Obi-Wan eltûnik, és a helyén egy
droid jelenik meg, Proxy.]

PROXY: Mester! Egy újabb kiváló párbaj.

STARKILLER: Megleptél, Proxy. Már évek óta nem küzdöttem ezzel a
gyakorlóprogrammal. Azt hittem törölted.

PROXY: Reméltem is, hogy meglephetlek egy régebbi kiképzõmodullal, és így
végre megölhetlek. Sajnálom, hogy megint csalódást okoztam.

STARKILLER: Biztos vagyok benne, hogy fogsz még próbálkozni. De tégy meg nekem
egy szívességet, és ne támadj meg, amikor...

[Starkiller ekkor meglát egy nõt a hajójánál, és berántja Proxy-t egy láda
mögé.]

STARKILLER: Proxy!

PROXY: Igen, miért sugdolózunk?

STARKILLER: Ki ez?

PROXY: Áh, igen. Az új pilótád végre megérkezett, Mester. Belépés a Birodalmi
Feljegyzésekbe...

[Proxy felveszi a nõ alakját, és a hangját is utánozza.]

PROXY (JUNOKÉNT): Juno Eclipse Kapitány. A Corulagon született, ahol õ volt a
legfiatalabb diák, akit valaha felvettek a Birodalmi Akadémiára. Kitûntetett
harci pilóta, aki több mint száz harci küldetésben vett részt. Parancsnoki
tiszt volt Callog bombázása idején. Vader Nagyúr gondos válogatás után döntött
úgy, hogy õ vezesse a Black Five Squadront, de késõbb átirányította egy
szigorúan titkos mûveletbe...

[Ekkor megjelenik mögöttük a nõ és félbeszakítja Proxy-t.]

JUNO: A pszichológiai profilom is megvan?

[Proxy visszaalakul.]

PROXY: Tulajdonképpen, igen. És zárolt anyag.

[Proxy Starkillernek „súgja”:]

PROXY: De mester, azt elmondhatom, hogy képtelenség lesz átprogramozni.

[Proxy a történet során gyakran utal az emberi viselkedésre
„programozásként”.]

STARKILLER: Tudod, miért vagy itt?

JUNO: A parancsaim egyértelmûek. Vezetem a hajódat, és elviszlek mindenhova,
ahova a küldetésed megköveteli.

STARKILLER: Vader említette, hogy õ ölte meg a legutóbbi pilótánkat?

JUNO: Nem. De felteszem jó okot adott rá Vader Nagyúrnak. Én nem fogok.

STARKILLER: Reménykedjünk. Már elegem van az új pilóták kiképzésébõl.

[Felszállnak a Rogue Shadow-ra.]

STARKILLER: Ez meg mi? Mit mûveltél a hajómmal?

JUNO: Vettem a bátorságot és felfejlesztettem a Rogue Shadow érzékelõit. Így
képes leszel megfigyelni minden gyanús hajót a rendszerben. Ez a küldetésed?
Darth Vader egyik kéme vagy?

STARKILLER: Nem kell tudnod semmit a küldetéseimrõl, csak azt, hogy hova
megyek. Most el kell ugranunk Nar Shaddaa-ra. Megbírkózol a feladattal?

JUNO: Persze.


2. RAHM KOTA TÁBORNOK (002)
---------------------------

[A Rogue Shadow elhagyja az Executort. A pilótafülkében Satrkiller Proxy-hoz
fordul.]

SATRKILLER: Proxy, mutasd a célpontot.

[Proxy felveszi Kota alakját és hangját.]

PROXY (KOTAKÉNT): A birodalmi feljegyzések szerint Rahm Kota Mester egy mélyen
tisztelt tábornok volt a klónháború idején.

JUNO: Jedikre vadászol.

SATKILLER: Igazságot szolgáltatok Darth Vader ellenségeinek. Ahogy mostantól
te is.

PROXY (KOTAKÉNT): Kota Mester hadászati géniusz volt, de úgy érezte, hogy a
klónkatonák nem alkalmasak a harcra. Helyettük a saját milicistáira
támaszkodott.

JUNO: Akkor nem voltak klónok a csapatában, mikor kiadták a 66-os parancsot.

PROXY: És a 66-os parancs után eltûnt. Valójában a hivatalos birodalmi
feljegyzések halottnak nyilvánították.

JUNO: Miért jött elõ a rejtekhelyérõl most, és támadta meg a Birodalmat?

STARKILLER: Azt akarja, hogy megtalálják.

JUNO: Akkor csapdába sétálunk. Hány pilótát is vesztettél el elõttem?

STARKILLER: Hetet.

JUNO: Kiváló. Rögzítettem Nar Shaddaa koordinátáit. Készüljetek a
fénysebességre.

[Eközben az üzemben Kota Tábornok és az emberei elfoglalják a gyárat.]

KOTA: Zárják le a parancsnoki központot, és kapcsolják be a hologram
kivetítõt.

MILICISTA: Igen, uram!

KOTA: Mondják meg minden csapatnak, hogy legyezõszerûen tartsanak távol minden
ellenünk irányuló támadást. Robbanótölteteket a kettes, ötös és tízes
szintekre, ahogy elterveztük.

MILICISTA: Kota Tábornok, megérkezett!

[Megjelenik a Rogue Shadow hologramja.]

KOTA: Végre elõcsalogattalak... Eresszék le a védõmezõt a tizenkettes
hangárnál, és szóljanak az embereknek, hogy vegyék fel a pozíciókat.

MILICISTA: Igen, Tábornok!

[A Rogue Shadow bedokkol a létesítménybe, és Starkiller beugrik egy folyosóra.
Juno rádión szól neki.]

JUNO: Eclipse Starkillernek. Tûztávon kívülre viszem a Rogue Shadow-t, míg
elvégzed a küldetésed. A fedélzeti érzékelõkkel figyelem a mozgásod, és minden
lehetséges információval ellátlak a commlinken keresztül. Eclipse Kapitány
vége.

[Starkiller eljut a hangárba, ahol a birodalmiak és Kota milicistái egymás
ellen harolnak.]

MILICISTA: Lezárni a választófalat!

JUNO: A kijelzõk szerint lezárták a hangár elválasztófalát. Valahogy keresztül
kell jutnod azon az ajtón.

[Starkiller végez a birodalmiakkal és a milicistákkal, és az erõvel kinyitja
az ajtót.]

JUNO: Eclipse Starkillernek. Bejutottam a létesítmény kommunikációs
hálózatába. A birodalmi feljegyzések szerint, Kota Tábornok már elfoglalta a
parancsnoki hidat néhány szinttel fölötted. Minden tõlem telhetõt megteszek,
hogy elnavigáljalak hozzá.

[Starkiller elér egy nagy terembe.]

JUNO: Eclipse Starkillernek. Lehallgattam egy üzenetet a repülésirányító
toronyból. A birodalmiak mozgósították a TIE Fighter osztagot a körzetedben.
Légy óvatos.

[Starkiller bejut a toronyba.]

JUNO: A tervrajz szerint van egy lift a közeledben, mellyel feljuthatsz a
felsõ szintekre.

[Sarkiller átmegy a terület túlsó végébe.]

JUNO: Kommunikációs tevékenységet érzékelek néhány szinttel fölötted.
Közeledsz Kota Tábornokhoz.

[Starkiller belép egy kör alakú teremben, ahol megtámadják.]

MILICISTA: Itt van! Aktiválják a lézerkapukat!

JUNO: Egy nagy energiahullámot érzékelek. Kell lennie a közeledben egy
generátornak. Semmisítsd meg, és a lézerkapuk lekacsolnak.

[Starkiller kijut a csapdából, és elérkezik az utolsó lifthez.]

JUNO: Ez az. Kota pontosan fölötted van.

STARKILLER: Készen állok.

[Starkiller belép a hídra, ahol Kota már vár rá.]

KOTA: Egy gyerek? Hónapokig támadtam birodalmi célpontokat, és Vader egy
gyereket küld, hogy megküzdjön velem?

[Összecsapnak. Egy idõ után Kota belátja, hogy a látszat ellenére méltó
ellenfelet kapott.]

KOTA: Erõsebb vagy, mint hittem. De nem hagyhatlak életben, fiú. Gondoskodom
róla, hogy a hamvaid visszajussanak Vaderhez.

[Kota az Erõs segítségével leválasztja a létesítmény felsõ részét, ahol
küzdenek, és az elkezd zuhanni a bolygó felé. Tovább küzdenek, miközben
beérnek a légkörbe, és a híd kezd felforrósodni körülöttük. Kota egyre
gyengébb. A két lézerkard egymásnak feszül, és Starkiller egyre jobban
lenyomja Kotát.]

KOTA: Vader azt hiszi, átállított téged... De érzem a jövõdet... És Vader nem
lesz örökké a mestered... Csak... Magamat érzem?

[Kota figyelmét elvonja a megérzése, amit Starkiller kihasznál. Még lejjebb
nyomja a kardját, és Kota szemét a saját fénykardja égeti meg. Kota
fájdalmában felüvölt. Elejti a fénykardját, és kizuhan egy a padlón
keletkezett lyukon, és kilométereket zuhan. Starkiller felveszi Kota
fénykardját, és õ is kiugrik, de õt elkapja Juno a Rogue Shadow-val.]


3. KAZDAN PARATUS (003)
-----------------------

[Starkiller Vader elõtt térdel.]

VADER: Kota Mester halott?

STARKILLER: Igen.

VADER: A fénykardját.

[Starkiller elõveszi a fénykardot, Vader pedig az Erõvel magához veszi.]

VADER: A kémeim lokalizáltak egy újabb Jedit. Kazdan Paratus sokkal erõsebb
nálad. Nem várom el, hogy túléld. De ha elpusztítod õt, egy lépéssel közelebb
leszel a sorsodhoz.

STARKILLER: Az Uralkodó.

VADER: Igen. Csak együtt gyõzhetjük le õt.

STARKILLER: Nem hagylak cserben, Mesterem.

[A Rogue Shadow megérkezik a Raxus Prime-ra. A távolban a coruscanti Jedi
Templom tökéletes mása látható fémhulladékból felépítve.]

JUNO: Elképesztõ... Pont úgy néz ki, mind a coruscanti Jedi Templom.

STARKILLER: Proxy, érzékelsz kommunikációs tevékenységet?

PROXY: Értelmezhetetlenül sokat. Több ezer droidot hallok, akik mind egymáshoz
szólnak. Minden droid idejön meghalni.

STARKILLER: Tegyél le minket olyan közel ahhoz az izéhez, amennyire csak
lehetséges.

JUNO: Megteszek minden tõlem telhetõt, de nincs túl sok alkalmas terep. Gyalog
kell megközelítened a templomot.

[Juno lejjebb ereszkedik, és kinyitja a hajó zsilipjét. Starkiller kiugrik a
gépbõl, és elindul a templom felé.]

JUNO: Visszatérek alacsony keringési pályára. Az érzékelõk szerint, át kell
jutnod azon a nagy hiperhajtómû magon. A túloldalról már eljuthatsz a
hulladéktemplomba. Sok szerencsét.

[Starkiller elindul a hiperhatjómû mag felé.]

JUNO: Rodiai kommunikációs töredékeket érzékelek. Valamiféle
hulladékhasznosítási mûvelet felé tartasz.

STARKILLER: Elbánok velük.

[Starkiller közelebb jut a hiperhajtómû maghoz.]

JUNO: Eclipse Starkillernek. Sok mozgást érzékelünk a hiperhajtómû mag mögött.

[Starkiller eljut egy nagy kanyonba, ahol egy lezuhant csillaghajó van, és a
rodiaiak és a droidok egymással harcolnak.]

STARKILLER: Juno, nem tudom mi ez itt elõttem. Érzékelsz valamit?

JUNO: Csak néhány pánikszerû adást. A guberálók nem számítottak a droidok
ellenállására.

[Starkiller átjut a csillaghajón.]

JUNO: Eclipse Starkillernek. Vigyázz, hova lépsz. A kijelzõk egy hatalmas,
mérgezõ hiperhajtómû plazmával teli folyót mutatnak a közelben.

STARKILLER: Vettem.

JUNO: El kell jutnod a közelben lévõ guberáló táborba. Menj át annak a
blokádhajónak az alsó szintjén.

[Starkiller végül eljut egy lifthez, ami felviszi a hulladéktemplomba. A Jedi
Tanács tagjainak fémhulladékból készült másai veszik körül. Itt végre
megtalálja Kazdan Paratust.]

STARKILLER: Végre, Kazdan Paratus.

KAZDAN PARATUS: Ne aggódjatok, mesterek. Megvédelek titeket ettõl az aljas
Sith-tõl.

[Starkiller legyõzi Kazdan Paratust.]

KAZDAN PARATUS: Sajnálom, mesterek. Megint cserbenhagytalak titeket.

[Mikor Kazdan Paratus meghal, vakító fénysugár robban ki a testébõl.]

STARKILLER: Juno, végeztem.


4. SHAAK TI (004)
-----------------

[Starkiller a Rogue Shadow gyakorlótermében van. A földön ül, és az erõ
segítségével szétszedi, majd újra összerakja a fénykardját. Darth Vader
jellegzetes hangja megzavarja a koncentrációban, és a fénykard darabokra
hullik. Proxy az õ alakját vette fel, és Vader így kommunikál a
tanítványával.]

STARKILLER: Mesterem, Kazdan Paratus halott.

VADER: Akkor már csak egyetlen próba van hátra.

STARKILLER: Már készen állok!

VADER: Nem. Legyõztél egy vénembert és egy kitaszítottat. Szembe kell nézned
egy igazi Jedi Mesterrel.

STARKILLER: Kivel?

VADER: Shaak Ti Mesterrel. A Jedi Tanács egyik utolsó tagja. A Sötét Oldal
teljes erejére lesz szükséged, hogy legyõzd.

STARKILLER: Igen, mesterem.

[A Felucián Shaak Ti és a tanítványa, Maris Brood a földrõl figyelik a
felettük elszálló Rogue Shadow-t.]

SHAAK TI: Orgyilkosok.

MARIS: Darth Vader ránk talált?

SHAAK TI: Talán. Maris, szedd össze a holmidat, és rejtõzz el, úgy ahogy
gyakoroltuk. Ne térj vissza, amíg nem hívlak.

MARIS: De mester, mindig erre vártam! Hadd harcoljak!

SHAAK TI: Nem! Egyedül fogom elcsalogatni ezt az orgyilkost az Õsi Mélységhez.
Nem állsz még készen, hogy szembeszállj egy Sith-tel. Biztosan meghalnál.
Maris, mi vagyunk az utolsó Jedik. Amíg mi élünk, a Rend is él. Nem hagyhatom,
hogy a Birodalom foglyul ejtsen vagy megöljön. Most kérlek, menj a temetõbe,
és várj a hívásomra.

[Maris elfut. Egy feluciai érthetetlen nyelven mond valamit Shaak Tinak.]

SHAAK TI: Nem. Még nem romlott meg. Még nem... Csupán fél. Az Erõ legyen
veled, Maris Brood.

[Starkiller leugrik a Rogue Shadow-ról.]

JUNO: Figyelem a mozgásod. Nem messze van egy üreges gombatorony. Át kell
jutnod rajta.

[Starkiller elindul.]

JUNO: A helyiek feléd tartanak.

STARKILLER: Érzem õket. Velük van az Erõ.

JUNO: A feluciaiak sokkal szervezettebbnek és erõsebbnek tûnnek annál, mint
amilyeneknek a birodalmi feljegyzések szerint lenniük kellene.

STARKILLER: Egy Jedi keze van a dologban.

[Starkiller átjut a tornyon, és megközelít egy csapat feluciait.]

JUNO: Ezek az idegenek jól képzettek lehetnek. De ha azonosítod és megölöd az
egyes csoportok vezetõit, akkor demoralizálhatod a többit.

[Starkiller továbbmegy.]

PROXY: Mester, a feljegyzések szerint a Klónháború egy fontos csatatere felé
tartasz.

[Starkiller egy nyílt terepre ér, ahol a sûrûbõl egy Rancor lép ki.]

PROXY: Mester, az érzékelõk élõlényeket mutatnak... nagyon nagy élõlényeket...
melyek feléd tartanak.

STARKILLER: Igen, észrevettem.

[Starkiller ezután egy újabb nyílt terepre ér.]

JUNO: Az érzékelõk hatalmas életjeleket fognak. Légy óvatos.

[Starkiller a terület túloldalán belép egy barlangba.]

JUNO: Eclipse Starkillernek. Van nyoma a célpontnak?

STARKILLER: Közel van. Nagyon közel. Érzem a jelenlétét.

[Starkiller megtalálja Shaak Tit, a Sarlaac gödre mellett.]

SHAAK TI: Vader orgyilkosa. Üdvözöllek az Õsi Mélységben. Ez a hely idõtlen
idõk óta áldozati hely. Felkészültél rá, hogy szembenézz a végzeteddel?

[Harcolnak. Starkiller súlyosan megsebesíti Shaak Tit.]

SHAAK TI: Vader rabszolgája vagy. Elpocsékolod nála az erõdet. Sokkal több is
lehetnél...

STARKILLER: Soha nem veszel rá, hogy eláruljam a mesteremet.

SHAAK TI: Szegény fiú, a Sith-ek mindig elárulják egymást. De biztos vagyok
benne, hogy hamarosan te magad is rájössz majd.

[Shaak Ti lezuhan a Sarlaac szájába, és Kazdan Paratus-hoz hasonlóan, mikor
meghal, fénysugár tör elõ a testébõl. Ezután a feluciaiak körbeveszik
Starkillert, de mikor aktiválja a fénykardját, azok ijedten elmenekülnek.]


5. AZ EMPIRICAL (005)
---------------------

[A Rogue Shadow gyakorlótermében Starkiller letérdel Vader elõtt, aki ismét
Proxy-n keresztül van jelen.]

STARKILLER: Befejeztem a küldetésem, mester.

VADER: Akkor készen állsz, hogy az oldalamon szembeszállj az Uralkodóval.
Azonnal térj vissza a hajómra. Végre mi fogjuk irányítani a galaxist.

[Proxy deaktiválja a kivetítést, és ahogy a testében lévõ felfüggesztések
elernyednek, Starkiller karjaiba omlik.]

PROXY: Úgy tûnik, végre teljesíted az elsõdleges programozásodat, mester.

STARKILLER: Igen, végre.

[A Rogue Shadow visszatér az Executorra. Starkiller azonnal Vaderhez megy.]

VADER: Az Uralkodó flottája megérkezett.

STARKILLER: Idecsalogattad az Uralkodót? Mikor támadunk?

VADER: Nem én hívtam ide.

[A hátuk mögött kinyílik az ajtó, és belép az Uralkodó. Starkiller odafordul,
Vader pedig hátulról leszúrja. Mielõtt összeeshetne, Vader a nyakánál fogva
elkapja.]

VADER: A kémei követtek téged.

[Vader elengedi Starkillert, aki összeesik. Az Uralkodó közelebb jön.]

VADER: Mi a parancsod, mesterem?

AZ URALKODÓ: Elfeledted, hol a helyed, Vader Nagyúr. Azzal, hogy ezt a fiút
tanítványoddá fogadtad, elárultál engem. Most megölöd õt, különben
mindkettõtöket elpusztítom.

STARKILLER: Mester... Együtt legyõzhetjük...

AZ URALKODÓ: Tedd meg azonnal, Vader Nagyúr! Sújts le rá, és bizonyítsd az
irántam érzett hûségedet!

[Vader egy pillanatig hezitál, de azután az Erõvel felemeli Starkillert, és
többször is a falhoz csapja.]

AZ URALKODÓ: Igen! Öld meg, Vader Nagyúr!

[Vader kitaszítja Starkillert egy ablakon, de pillanatokkal késõbb lezárul a
biztonsági zsilip, és megszûnik a vákuum. Az Uralkodó ránéz Vaderre, majd szó
nélkül magára hagyja. Starkiller az ûrben lebeg. Egy droid közelíti meg, és
elkezdi vontatni.]

[Sötétség.]

DROID: Vader Nagyúr, kezd magához térni.

VADER: Maradjon lekötözve.

DROID: Igen, uram.

[Starkiller az Empirical fedélzetén üvöltve tér magához.]

STARKILLER: Te! Megöltél!

VADER: Nem. Az Uralkodó akarta, hogy meghalj. Megmentettem a testedet és
idehozattalak, hogy újraalkossanak.

STARKILLER: Miért?

VADER: Miután felfedezett, az Uralkodó nem hagyta volna, hogy életben maradj.
De most, hogy halottnak hisz, sokkal veszélyesebb vagy rá nézve. Bosszút
állhatsz. Beteljesítheted a sorsodat.

[Úgy tûnik, Starkiller lenyugszik, és vonakodva, de egyetért Vaderrel.]

STARKILLER: Mi a parancsod, mesterem?

VADER: Az Uralkodó kémei minden mozdulatomat figyelik. El kell terelnünk a
figyelmüket.

[Vader megnyom egy gombot, és a Starkillert fogva tartó bilincsek kioldódnak.]

STARKILLER: Milyen elterelésre gondolsz? Egy merényletre?

VADER: Egy egyéni akció nem fogja felkelteni az Uralkodó figyelmét. Sereget
kell gyûjtened, hogy szembeszállj vele.

STARKILLER: Egy sereget?

VADER: Igen. Egy lázadókból és szakadárokból álló szövetséget. Amikor ezek a
lázadók elvonták az Uralkodó figyelmét, támadunk.

STARKILLER: Mivel kezdjek?

VADER: A sorsod most a te kezedben van. Szakíts meg minden köteléket a
múltaddal. Senki nem tudhatja meg, hogy még mindig engem szolgálsz. Most menj.
És emlékezz, hogy a Sötét Oldal mindig veled van.

[Vader eltûnik, és a helyén megjelenik Proxy. Proxy-t szemmel láthatóan
megviselik az ilyen kommunikációs kapcsolatok.]

STARKILLER: Proxy?

PROXY: Mester. Örömmel látom, hogy nem vagy halott. Attól tartottam, hogy nem
leszek képes én magam megölni téged.

STARKILLER: Biztos vagyok benne, hogy lesz rá alkalmad, amint kijutottunk
innen.

PROXY: Igen, de mielõtt megöllek, minden tõlem telhetõt meg kell tennem, hogy
segítsek az eltûnésedben. Felkészítsem a Rogue Shadow-t az indulásra?

STARKILLER: Igen, menj elõre. Ott találkozunk.

[Proxy kimegy és rádión folytatják a beszélgetést.]

PROXY: Mester, beléptem a hajó központi számítógépébe.

STARKILLER: Hol van Juno?

PROXY: Áh, igen, a pilóta. Úgy hiszem, még mindig a hajó fedélzetén van, egy
fogdacellában. Eclipse Kapitányt árulással vádolták meg, és Vader Nagyúr
egyértelmû utasítást adott, hogy szakíts meg minden köteléket a múltaddal.
Ugye nem akarod megszöktetni?

STARKILLER: Én... Még nem tudom, Proxy. Csak készítsd fel a hajót az
indulásra.

PROXY: Ahogy óhajtod, Mester.

[Starkiller kiszökik az elkülönítõbõl, de nem marad észrevétlen.]

AZ EMPIRICAL KAPITÁNYA: Riadó! A 10-es szektor kísérleti alany elkülönítõ
mezõje meghibásodott. A közeli egységek derítsék ki a hiba okát.

[Starkiller kimegy az orvosi szobából.]

KATONA: Mi volt ez a hang? Azt hiszem Vader Nagyúr kísérleti alanya
kiszabadult.

[Starkiller átverekszi magát a következõ terembe.]

AZ EMPIRICAL KAPITÁNYA: Biztonsági rés keletkezett a 9-es szektorban. Az
1138-as alany megszökött. Fegyvereket halálos üzemmódba.

KATONA: Hagyd a kísérleti példányokat! Ki kell jutnunk innen.

[Starkiller elintézi a katonákat, és továbbmegy.]

AZ EMPIRICAL KAPITÁNYA: Riadó! A hajó navigációs rendszere meghibásodott!
Ismétlem, a hajó navigációs rendszere meghibásodott!

STARKILLER: Proxy, mit csináltál?

PROXY: Ütközõpályára állítottam az Empiricalt egy közeli csillaggal.

STARKILLER: Tessék?

PROXY: Ez tûnt a szemtanúk eltakarítása szempontjából a leggyorsabb
megoldásnak. Vader Nagyúr világosan megmondta, hogy senki nem tudhat a
létezésedrõl.

STARKILLER: Tudtam, hogy még mindig meg akarsz ölni.

PROXY: Nem, nem. Legalábbis még nem. Bõven van idõd elérni a hajót, mielõtt az
Empirical becsapódik a csillagba.

[Starkiller elér ahhoz a teremhez, ahol a mentõkabinok vannak.]

AZ EMPIRICAL KAPITÁNYA: Az Empirical biztonsági rendszerei nem elérhetõk. A
legénység minden tagja szálljon be a mentõkabinokba.

KATONA 1: Gyerünk a mentõkabinokhoz!

KATONA 2: Nem fogadja el a biztonsági kódot!

KATONA 1: Mindegy. Most nagyobb gondunk van... Intézzük el!

[Starkiller belép a terembe.]

KATONA 3: Helyesen ütötted be a kódot? Próbáld újra.

KATONA 4: Kétszer is próbáltam. Nem mûködik.

KATONA 3: Próbáld újra.

[Starkiller kitakarítja a termet és továbbmegy.]

AZ EMPIRICAL KAPITÁNYA: Minden mentõkabin elindult. Üresen. Ööö... Várják...
Ööö... Várjanak a további utasításokra.

KATONA: Óh, ez nem jó.

STARKILLER: Proxy? Te indítottad el a kabinokat?

PROXY: Persze, Mester. Az alaposság kifizetõdõ.

[Starkiller közeledik a hídra vezetõ ajtóhoz.]

PROXY: Mester, siess. Gyorsan közeledünk a naphoz.

[Starkiller belép a hídra. Juno középen van egy erõtér mögött.]

STARKILLER: Juno!

KATONA: Az áruló velünk hal! Ne hagyjátok, hogy a közelébe férkõzzön!

[Starkiller elintéz mindenki, és eloldozza Junot. Juno elterül a földön, és
Starkiller felemeli a fejét.]

JUNO: Vader azt mondta, meghaltál... De te visszajöttél...

[Starkiller az ölébe veszi Junot.]

JUNO: Engem a Birodalom árulójának bélyegeztek.

STARKILLER: Nem számít. Nem érdekel az egész. Magam mögött hagyom a
Birodalmat.

[A Rogue Shadow éppen azelõtt hagyja el az Empiricalt, hogy az felrobbanna.]


6. CLOUD CITY (006)
-------------------

[A Rogue Shadow pilótafülkéjében...]

JUNO: Nem követnek minket. Már fényévekre vagyunk a legközelebbi birodalmi
erõktõl is.

STARKILLER: Akkor mi a gond?

JUNO: Elõttünk az egész galaxis. És mégis, életemben elõször, nem tudom hova
menjek. Remélem neked van valami terved.

STARKILLER: Össze kell gyûjtenünk az Uralkodó ellenségeit. És találnom kell
valakit, aki megtaníthat olyan dolgokra, amikre Vader nem tudott.

JUNO: Ez úgy hangzik, mintha még mindig Jedikre vadásznánk.

STARKILLER: És azt hiszem, ismerek egyet, aki még életben lehet.

JUNO: Kota Tábornok?

STARKILLER: Igen. Mikor megküzdöttem vele, azt mondta, része lesz a jövõmnek.
Reménykedjünk, hogy igaza volt. Irány Nar Shaddaa.

[A birodalmi megszállás alatt sínylõdõ Kashyyyk bolygón...]

[Egy ûrkomp száll le egy légiónyi katona és egy birodalmi tiszt elõtt. A
kompból Leia hercegnõ száll ki, az Uralkodó testõrségének gyûrûjében, oldalán
R2-D2-val.]

OZZIK STURN: Leia Hercegnõ. Megtiszteltetés egy szenátusi megfigyelõ jelenléte.

LEIA: Ne játszadozzon, Sturn Kapitány. Mindketten jól tudjuk, hogy túszként
küldtek ide, hogy apám ne szólaljon fel a Birodalom ellen.

OZZIK STURN: Akkor mindketten tisztában vagyunk a helyzettel, Szenátor. Ha az
apja tartja az száját, én távol tartom magát a bajtól. Ha nem, akkor egy
wookie felkelés szerencsétlen áldozata lesz.

[Nem messze láncra verve vezetnek egy wookie csapatot.]

OZZIK STURN: Tudja, ezek a rabszolgák esztelen barmok.

LEIA: Vezessen a szálláshelyemre.

OZZIK STURN: Ahogy óhajtja, Hercegnõ.

[Egy kocsmában, Cloud City-ben...]

[Starkiller az egyik asztalnál észreveszi Kota Tábornokot, akinek most kötés
takarja mindkét szemét. Starkiller durván megrúgja az asztalát, hogy magához
térítse az idõs Jedit részeg kábulatából.]

STARKILLER: Kota Tábornok?

[Kota zavartan nyúl a felborult üveg után.]

KOTA: Fizettem ezért az asztalért. Úgyhogy bárki vagy is, tûnj el innen.

STARKILLER: Átfésültem magáért az egész galaxist Nar Shaddaa-tól, Ziostig.

KOTA: Ki vagy te? Egy fejvadász?

STARKILLER: Nem egészen, de azt hiszem, kölcsönösen segíthetünk egymáson,
Jedi.

KOTA: Én már nem vagyok Jedi. Nem, mióta ez történt.

[Kota a szemén lévõ kötésre mutat.]

STARKILLER: Nincs szükségem a szemeire, csak az elméjére. És mindenre, amit
csak tud a Birodalom elleni küzdelemrõl.

KOTA: Senki nem gyõzhet, aki a Birodalom ellen harcol, fiú.

[A bejáratban ekkor jelenik meg néhány birodalmi katona.]

STARKILLER: Reménykedjen, hogy ebben téved, Tábornok.

[Starkiller elõveszi a fénykardját, mely immáron kék színû.]

STARKILLER: Juno, fel kellene venned minket a párologtató terem mellett. Most.
Azonnal.

JUNO: Indulok.

[Starkiller és Kota elkezdik kiverekedni magukat a kocsmából.]

KOTA: Már is megadod magad?

[Kijutnak a kocsmából.]

KOTA: Ez õrület... Egy vak ember és egy bolond a Birodalom ellen...

[Starkiller és Kota elérnek egy nyílt terepre.]

JUNO: Van itt egy kis gondunk... Mindenhol nyüzsögnek a birodalmiak.

STARKILLER: Hol tudsz leszállni?

JUNO: Van egy dokk a szomszédos platformon.

STARKILLER: Indulunk.

[Felmennek a felüljáróra, hogy átmenjenek a szomszédos platformra.]

STARKILLER: Tábornok, nem mozogna egy kicsit gyorsabban?

KOTA: Jobb szeretnék belesétálni a halálomba. Remélem, a hajód itt van
valahol.

[Elérik a platformot.]

KOTA: Úgy tûnik, felmérgesítetted a helyieket.

[A platformra leszáll egy birodalmi komp, és az Uralkodó egy fekete ruhás
gárdistája száll ki belõle. Starkiller megküzd vele, és megöli.]

KOTA: Ez az egész hiábavaló, fiú.

[Kota megbotlik egy birodalmi katona lábában.]

KOTA: A Birodalom serege végtelen. Végül úgy is meghalsz... Vagy még rosszabb
sorsra jutsz. És végül semmi nem változik.

STARKILLER: És nem halna meg inkább talpon állva, minthogy eltûnjön egy
kantinban?

KOTA: Nem tudom. De ismerek valakit a Szenátusban, aki hasznát venné a
kardodnak. Hol van a hajód?

[A Rogue Shadow éppen ekkor landol.]


7. OZZIK STURN (007)
--------------------

[A pilótafülkében Juno a hajót vezeti, miközben Kota a hátsó ülésen alszik.
Bejön Starkiller, és miközben elmegy Kota mellett, belérúg, hogy felébressze.]

STARKILLER: Már aggódtam, hogy meghalt alvás közben.

KOTA: Kezdem azt kívánni, hogy bár úgy lenne.

JUNO: Elértük a Kashyyykot. Még mindig úgy gondolom, hogy ez a küldetés túl
veszélyes. Az egész bolygót a Birodalom irányítja.

STARKILLER: Remélem a kapcsolata megbízható...

KOTA: Én bízom benne. Õ segített eljutni Cloud City-be, és régen a Jedi Rend
szövetségese volt. De neked csak annyit kell tudnod, hogy van odalenn valami,
ami nagyon értékes számára. Ha megszerzed, talán beleegyezik, hogy segít a
Birodalom elleni harcban.

STARKILLER: És mi lenne az?

KOTA: Türelem, fiú.

STARKILLER: Észrevettek minket?

JUNO: Nem. Az álcázás tökéletesen mûködik.

STARKILLER: Akkor tegyél le minket.

[A Rogue Shadow leereszkedik, és Starkiller leugrik.]

STARKILLER: Szóval mit is keressek, Tábornok?

KOTA: Tudni fogod, ha meglátod.

[Starkiller egy ismerõs kunyhót talál.]

STARKILLER: Kota... Azt hiszem találtam valamit.

KOTA: Mit?

STARKILLER: Csak egy öreg kunyhó, de valahogy olyan ismerõs. Nagy sötétséget
érzek itt. És bánatot.

KOTA: Menj onnan. Folytasd a küldetésed. Vannak dolgok, melyekre még nem állsz
készen.

STARKILLER: Mi van odabenn?

KOTA: Honnan tudhatnám? Nincs kapcsolatom az Erõvel. De ha bemész, bármi van
is odabenn, egyedül nézel szembe vele.

[Starkiller belép, és megérzi valaminek a jelenlétét. Aktiválja a fénykardját,
és egy szellemalakot lát. Az apját.]

KENTO: Nem akartam ezt neked. Soha nem akartam ezt neked. Sajnálom, fiam.

[Kento szelleme eltûnik.]

STARKILLER: Várj! Apám! Ne!

[Starkiller kimegy a kunyhóból.]

JUNO: Juno Starkillernek. Jól vagy? Egy pillanatra elvesztettük veled a
kapcsolatot.

STARKILLER: Jól... Jól vagyok, Juno. Csak egy kicsit zavarodott vagyok.

JUNO: Nos, épp egy fõ birodalmi létesítmény felé tartasz. Akármit is keresel,
valószínûleg odabenn van.

[Starkiller bejut a létesítménybe.]

PROXY: Mester, a közelben van egy kommunikációs torony. Ha megsemmisíted,
megszakíthatod a birodalmi adást ebben a rendszerben.

[Starkiller megsemmisít egy generátort a kommunikációs tornyon.]

PROXY: Ez furcsa. A jel meggyengült, de még mindig érzékelhetõ. Kell lennie
valahol egy tartalékgenerátornak.

[Starkiller megsemmisíti a tartalékgenerátort is, és továbbmegy. Starkiller
eljut egy terembe, melyben vadásztrófeák vannak, és középen egy ketrecben egy
wookie.]

PROXY: Mester, a birodalmi feljegyzések alapján épp Ozzik Sturn Kapitány
személyes lakrészében jársz. A fegyelmi akták szerint a hivatásán kívüli
tevékenységei miatt helyezték át a Kashyyykra.

[A következõ teremben Starkiller találkozik Leiával.]

LEIA: Számíthattam volna rá, hogy az Uralkodó ideküld egy orgyilkost. Gyávák
taktikája.

STARKILLER: Nem az Uralkodót szolgálom. Kota Mesterrel jöttem ide.

LEIA: Kota Mester halott. Megölték Nar Shaddaa felett. Apám...

STARKILLER: Az apja? Õ Kota kapcsolata... Mióta látja el az apja birodalmi
célpontok információival Kotát?

LEIA: Ezt honnan tudja?

STARKILLER: Mert Kota Mester él! És azért küldték, hogy megtalálja magát.
Menjünk.

LEIA: Nem mehetek, amíg ez a bolygó rabigában van. Ha maga tényleg egy Jedi,
akkor meg fogja semmisíteni azt.

[Leia az ablakon át egy hatalmas szerkezetre mutat.]

LEIA: Ha elkészül a Skyhook, akkor a Birodalom kiviszi az ûrbe a wookie
rabszolgákat. Egész falvakat fognak így elszállítani pár nap leforgása alatt.

STARKILLER: A Birodalom úgyis újra megépíti.

LEIA: Végül talán igen. De adhatna egy esélyt a wookie-knak, hogy eltûnjenek.
Azzal a lifttel lejuthat az erdõ szintjére. Nyüzsögni fognak a birodalmiak.

STARKILLER: Mi lesz magával?

LEIA: Van még a leszállópályán birodalmi szállítóhajó?

STARKILLER: Igen, de azt hiszem a pilóta halott.

LEIA: És miért gondolja, hogy szükségem van pilótára?

[Starkiller elmosolyodik, és szétválnak. Starkiller lemegy az erdõ szintjére.]

STARKILLER: Juno, megtaláltam, amit kerestünk.

JUNO: Nagyszerû. A megbeszélt helyen leszek...

STARKILLER: Várj, hatástalanítanom kell a Skyhookot mielõtt elmegyünk.

JUNO: Felteszem, errõl nem tudlak lebeszélni.

STARKILLER: Valószínûleg nem.

JUNO: Jól van, meglátom, mit tehetek innen.

[Starkiller elindul.]

JUNO: Légy óvatos. Lehallgatom a birodalmi adást. Mesterlövészek vannak
fölötted a búvóhelyeken.

[Starkiller bejut a börtönlétesítménybe. A hangosbemondón keresztül Ozzik
Sturn szól Starkillerhez.]

OZZIK STURN: Figyelem, behatoló! Itt Ozzik Sturn Kapitány beszél, és te
barátocskám, megszegtél pár birodalmi törvényt. De gondolom, nem érdekel.
Szeretnék veled személyesen találkozni, ha te is benne vagy.

KOTA: Sturn Kapitány? Légy óvatos, Sturn egy elmebeteg. Meglep, hogy újabb
parancsnoki kinevezést kapott, azután a malastare-i piszkos ügylet után.

STARKILLER: Halasszuk késõbbre a történelem leckéket, Tábornok.

[Starkiller átjut a létesítményen és megközelíti a Skyhook-ot.]

STARKILLER: Juno, elkelne itt egy kis segítség.

JUNO: Egy pillanat. Proxy épp most nézi át a vázlatokat.

PROXY: Mester, ha meg tudnád szakítani a vontatósugarat, a lökéshullám elég
lenne, a skyhook megsemmisítéséhez. Én a melléksugarak megbénításával
kezdeném. De figyelmeztetnem kell, hogy a mûvelet robbanásveszélyes.

OZZIK STURN: Ez aztán a meglepetés. Egy Jedi. Mindig reméltem, hogy
levadászhatok egyet a fajtádból.

[Starkiller hatástalanít egy sugarat.]

KOTA: Szép munka.

PROXY: Ez az! Már csak néhány van hátra, Mester.

[Starkiller hatástalanítja a másodikat is, és ekkor egy erõtér mögül elõjön
egy speciálisan felszerelt AT-ST, a pilótafülkében Ozzik Sturnnel.]

OZZIK STURN: Készen állsz, Jedi? Már unok ezekre a mocskos wookie-kra
vadászni.

[Starkiller könnyedén legyõzi a gépezetet, és beviszi a megsemmisítõ csapást.]

OZZIK STURN: Várj! Maradjunk civilizáltak!

[Ozzik Sturn kétségbeesetten üvölt, miközben az AT-ST megsemmisül. Már csak
egy sugár van hátra.]

JUNO: Túltöltöd a vontatósugarat. Már csak egy energiahullám kell, és a
Skyhook-nak vége.

[Starkiller elintézi az utolsót is, és a wookie-k nagy örömére a Skyhook
felrobban.]


8. MARIS BROOD (008)
--------------------

[A Rogue Shadow fedélzetén Starkiller és Kota beszélgetnek.]

STARKILLER: Ki volt ez?

KOTA: Leia Organa Hercegnõ. Az apja Bail Organa. Õ a kapcsolatom a
Szenátusból.

STARKILLER: Beszélni akarok vele.

KOTA: Nem lehet.

STARKILLER: Épp most szöktettem meg a lányát egy bolygóról, melyet elleptek a
birodalmi katonák!

KOTA: Nem beszélhetsz vele, mert nem tudom, hol van! Eltûnt, fiú.

STARKILLER: Mi? Mikor?

KOTA: Bail szerette volna, ha kiszabadítom Leiát. Visszautasítottam, ezért
elindult, hogy felkeressen egy másik Jedit. Shaak Ti Mestert. Figyelmeztettem,
hogy túl veszélyes lesz, de az a bolond mégis elment, ráadásul egyedül. És
abban a pillanatban eltûnt, ahogy leszállt a...

STARKILLER: Felucián.

[Kota meglepõdik, és Starkiller észbe kap, hogy elárulta magát.]

KOTA: Az Erõ veled van fiam, olyannyira, hogy még az én gondolataimat is
érzékeled.

STARKILLER: Csak könnyen elárulja magát, vénember.

KOTA: Akkor már tudod, mi a következõ feladatunk: A Feluciára megyünk, hogy
kiszabadítsuk Organa Szenátort.

[Felucia...]

[Organa Szenátor a sáros földön ül, egy kidõlt farönknek dõlve. Megjelenik
Maris Brood, Shaak Ti tanítványa két feluciai társaságában, és egy nagy darab
nyers húst dob a szenátor lábai elé.]

MARIS: Essen neki, Szenátor.

BAIL: Miért tartasz itt, Maris? Ha látna a mestered, undorodna tõled.

MARIS: Ha Darth Vader rám talál, magát elcserélhetem az életemért. Most pedig
fogja be és egyen. És ha eszébe jutna a szökés, jusson eszébe, hogy az új
háziállatkám nagyon éhes.

[Maris otthagyja Bailt.]

[A Rogue Shadow leteszi Starkillert, aki megkezdi a behatolást a területre. Az
eltelt idõ alatt a birodalmiak elfoglalták a Feluciát, és most a helyiekkel
csatáznak. Starkiller elér arra a helyre, ahol egykor megküzdött Shaak Tival.
A Sarlaac csápjait leláncolták, és egy hatalmas létesítményt építettek a
szájába.]

JUNO: Hogy voltak erre képesek?

STARKILLER: Juno, látod ezt?

JUNO: Igen, van képem. Mi ütött a Birodalomba, hogy ilyet tettek?

STARKILLER: Nincs szükségük okokra, de fogadni mernék, hogy már az utolsó
feluciaiakra vadásznak.

PROXY: Mester, a birodalmi vázlatok szerint a központi liftet a darukon lévõ
generátorok látják el energiával. Adj energiát azoknak a generátoroknak, és a
lift újra mûködõképes lesz.

[Starkiller aktiválja az egyik generátort, és elindul a Sarlaac szája fölé
kifeszített hidak egyikén a következõhöz.]

STARKILLER: Juno, érzem a lény szenvedését.

JUNO: Ez szörnyû. Nem tudnád valahogy csillapítani a fájdalmát? Talán
megsemmisíthetnéd azokat a darukat, amelyek fogva tartják.

STARKILLER: Megpróbálhatom.

[Starkiller aktiválja a három generátort, és a lifttel lemegy a Sarlaac
gyomrába. Juno megpróbál mondani valamit, de a rádió nagyon zúg.]

JUNO: Ott ...agy? ...ól ...agy? ...vesztettelek... ...érzék... ...nem érz...
...lek válasz... ...nem jó.

STARKILLER: Nagyszerû. Juno, halassz engem?

[Juno nem válaszol. Starkiller elindul az egyik járatban.]

KATONA: Gyorsan emberek, kapcsoljátok vissza a világítást mielõtt...

[A katona üvölt, amikor beszívja egy nyílás a Sarlaac oldalán. Starkiller elér
egy nyílt terepre.]

JUNO: Te... ...maradj táv... ...emészt... ...nagyon veszély...

[Starkiller még mélyebbre megy.]

JUNO: ...assz engem? ...étlem... ...engem?...

[Starkiller elér egy részre, ahol egy erõs szélroham kirepíti a Sarlaac
belsejébõl.]

JUNO: Ott vagy? Ismétlem, veszed az adást?

STARKILLER: Itt vagyok, Juno.

JUNO: Ó, hála... Jól vagy? Megsérültél?

STARKILLER: Túlélem.

JUNO: Jó. A jeled újra éles. De több életjelet is érzékelek, melyek feléd
tartanak.

[Starkiller továbbmegy.]

JUNO: Van nyoma Organa Szenátornak?

STARKILLER: Még nincs, de közel van. Érzem.

[Starkiller a Rancor temetõben talál rá a szenátorra.]

STARKILLER: Organa Szenátor. Kota Mester küldött, hogy kiszabadítsam.

BAIL: Tudtam, hogy nem lesz képes sokáig kimaradni a harcból. De azt hittem,
mérges lesz rám, amiért nem fogadtam meg a tanácsát.

STARKILLER: Mérges is. De azt hiszem, személyesen szeretne üvöltözni magával.

BAIL: Siessünk. Shaak Ti tanítványa megõrült.

STARKILLER: Ez az egész bolygó megbolondult.

MARIS: Nem vagyunk mi õrültek.

[Megjelenik Maris, kezében két gumibotszerû fénykarddal. Starkiller is
aktiválja a sajátját.]

MARIS: Csupán befogadtuk a Sötét Oldal erejét.

STARKILLER: Állj félre, te lány. Nem akarlak bántani.

MARIS: Nem fogsz. Õ nem fogja hagyni.

[Maris mögött megjelenik egy hatalmas Rancor. Starkiller megküzd vele, és
megöli. Ezután magával Marisszal kerül szembe és õt is legyõzi.]

MARIS: Rendben, gyõztél. Tiéd a Szenátor. Most már nem szükséges megölnöd.

STARKILLER: A Sötét Oldal rabszolgája vagy. Szívességet tennék a galaxisnak.

MARIS: Nem az én hibám. Shaak Ti magamra hagyott itt. Ez a bolygó gonosz.
Megrontott engem. De te... Te megmenthetsz. Csak hagyj eltûnni innen, és hátat
fordítok a Sötét Oldalnak.

[Maris elfut, és Starkiller nem tartja vissza.]

BAIL: Ez a lány... Túlságosan is emlékeztet egy fiatal Jedire, aki átállt a
Sötét Oldalra. Nem kellett volna szabadon engednie.

STARKILLER: Komolyan azt hiszi, hogy szabad? Örökké hordozni fogja az itteni
tettei emlékét.


9. A CSILLAGROMBOLÓ (009)
-------------------------

[Starkiller, Bail és Kota egy ûrkomp elõtt beszélgetnek a Felucián.]

BAIL: A nyílt lázadás túl veszélyes, Kota Tábornok. Tudom, hogy az életemmel
tartozom önnek...

KOTA: Semmivel nem tartozik nekem. Cloud City-ben megmondtam, hogy nem
segíthetek önnek. Azóta nem, hogy elvesztettem a látásom. Õ a maga hõse, és ez
az õ lázadása. Csatlakozzon hozzánk azért, mert õ kéri rá.

BAIL: Maguk az elsõk, akik igazán harcolnak a Birodalom ellen. Még nem állunk
készen arra, hogy háborúba vonuljunk. Fegyverekre és csillaghajókra van
szükségünk, és emberekre a kellõ bátorsággal, hogy használják õket. Nem tudom,
mennyien állnának mellénk.

STARKILLER: De biztosan ismer olyanokat, akik megtennék.

BAIL: Nos, igen. Vannak más szenátorok is, akik felszólaltak az Uralkodó
ellen, de nehéz lesz meggyõzni õket.

KOTA: Csak meg kell mutatnunk nekik, hogy a Birodalom sebezhetõ.

STARKILLER: Hadd gondolkodjam ezen. Biztos vagyok benne, hogy találok, majd
megfelelõ célpontot. Addig is Szenátor, gyûjtse össze a barátait.

[Kezet fognak.]

STARKILLER: Minden segítségre szükségünk lesz, amit csak kaphatunk.

[A Rogue Shadow fedélzetén Proxy odamegy Starkillerhez.]

PROXY: Mester... Itt van...

[Proxy felveszi Darth Vader alakját.]

STARKILLER: Megkaptad az üzenetemet?

VADER: Igen. A küldetésed jól halad, tanítványom.

STARKILLER: Megnyertem másokat az ügyemnek. De most a tanácsodra van
szükségem. A szövetségeseim egy nagy erejû csapást szeretnének mérni a
Birodalomra.

VADER: Az Uralkodó félelmen keresztül irányítja a galaxist. A félelemnek egy
jelképét kell elpusztítanod. Az Uralkodó csillagrombolókat építtet a Raxus
Prime felett. Az a hajógyár a következõ célpontod.

STARKILLER: Köszönöm, Vader Nagyúr.

VADER: Viszályt érzek a bensõdben. Az új szövetségeseid iránti érzelmeid egyre
erõsebbek. Ne feledd, hogy még mindig engem szolgálsz.

[Vader eltûnik, és ahogy Proxy felfüggesztései ellazulnak, majdnem elesik.]

PROXY: Utálok õ lenni...

STARKILLER: Szerintem õ is.

[Proxy észrevesz valakit Starkiller háta mögött.]

PROXY: Mester...

[Starkiller anélkül, hogy megfordulna, megérzi ki az.]

STARKILLER: Juno.

JUNO: Azért jöttem, hogy megkérdezzem, hova akarsz menni legközelebb. De úgy
látom, már megmondták.

STARKILLER: Juno, ez nem az, aminek látszik.

JUNO: Dehogynem az! Még mindig hûséges vagy Vaderhez. Azok után, hogy árulónak
kiáltott ki engem, és megpróbált megölni téged, még mindi a... a...

STARKILLER: A rabszolgája vagyok.

JUNO: Akkor miért szálltál szembe Vaderrel, és szabadítottál ki engem?

STARKILLER: Szükségem volt valakire, aki vezeti a hajót.

JUNO: Mindketten tudjuk, hogy ez nem igaz. Az én jelenlétem itt soha nem a
pilótaként betöltött szerepemrõl szólt. Nemsokára te magad fogod eldönteni a
Lázadás sorsát, nem a mestered. És amikor szembenézel azzal a pillanattal,
jusson eszedbe, hogy nekem is magam mögött kellett hagynom mindent, amit
valaha ismertem. Kérlek, ne kényszeríts, hogy még egy életet magam mögött
hagyjak.

[Juno elmegy.]

[A Rogue Shadow megérkezik a Raxus Prime-ra, és Starkiller megkezdi a
küldetését.]

JUNO: Ez a legközelebbi pont, ahova letehetlek. Ha be tudsz jutni a feldolgozó
üzembe, akkor az ércágyúval közvetlen csapást mérhetünk a hajógyárra.

[Starkiller áthalad egy helyszínen, ahol a rodiaiak és a birodalmiak harcolnak
egymás ellen.]

JUNO: Eclipse Starkillernek. Van itt egy kis helyzet.

STARKILLER: Mondd.

JUNO: Proxy elhagyta a fedélzetet. Fogalmam sincs miért.

STARKILLER: Nekem van. Tudom miért. Kösz, hogy elõre figyelmeztettél.

[Egy völgybe jut, amelyben egy lezuhant birodalmi csapatszállító hajó van.]

STARKILLER: Juno, elértem egy birodalmi bázist. Felül tudod írni a hangárkapuk
kódját?

JUNO: Megpróbálom, de lehet, hogy beletelik egy kis idõbe.

STARKILLER: Csak nyugodtan. Van itt elég dolgom, ami leköthet.

[Juno kinyitja a hangárkapukat, és Starkiller bejut az ércfeldolgozóba.]

JUNO: Ez a torony felelõs az ágyú behangolásáért. Ha megsemmisíted,
megzavarhatod a tüzelés ritmusát.

[Starkiller eléri a létesítmény belsõ részét, ahol rátámad egy fekete ruhás
gárdista. Küzdenek, és egy idõ után a gárdista eltûnik, és a helyén megjelenik
Proxy.]

PROXY: A beépített taktikai komputerem szerint, ez a legmegfelelõbb idõpont a
támadásra. Biztos vagyok benne, hogy végre képes leszek eleget tenni a
programozásomnak.

[Proxy felvesz egy újabb formát és a harc folytatódik egy darabig.]

STARKILLER: Hagyd abba, Proxy! Nincs benned senki, akit ne gyõztem volna már
le!

PROXY: Ne becsülj le, Mester. Van egy modulom, melyet még soha nem láttál. Egy
ellenfél, akit évek óta tartogatok.

[Proxy felveszi Darth Maul alakját. Megküzdenek és Starkiller végül legyõzi
Proxy-t. Magára hagyja, és egy lifttel felmegy az ágyú szintjére.]

[Starkiller feltölti energiával az összes generátort, és kilövi az ûrállomást.
Egy csillagromboló ereszkedik le, és vadászgépek támadnak Starkillerre.]

KOTA: Mi folyik ott, fiú?

STARKILLER: Az egyik csillagromboló felém tart. El kell tûnnöm innen.

KOTA: Nem jutsz ki idõben. Bele kell rántanod az ágyúba.

STARKILLER: Mi? Maga megbolondult! Ez óriási!

KOTA: Jedi vagy, fiú! Neked a méret semmit nem jelent. Nyúlj ki az Erõvel és
ragadd meg azt a hajót, különben azon a szemétdombon fogsz megdögleni!

[Starkiller elintézi a vadászgépeket.]

KOTA: Nyúlj ki az Erõvel, és ragadd meg azt a csillagrombolót! Rántsd le az
égbõl!

[Starkiller hatalmas erõfeszítéssel lerántja a földre a csillagrombolót, mely
földet érve egyenesen felé tart. Megpróbálja megállítani, de nem képes rá,
ezért leugrik, így kerülve ki a hajó útjából.]

KOTA: Ott vagy, fiú? A csillaghajó megsemmisült? Ismétlem: a csillaghajó
megsemmisült? Válaszolj! Fiú!

STARKILLER: Nyugi Tábornok. Még itt vagyok.

KOTA: Jó... Jó. Várunk a hajón.

[Proxy elõmászik a törmelék alól.]

PROXY: Mester?

STARKILLER: Proxy? Jól vagy?

PROXY: Igen, azt hiszem. De szerintem jobb lenne, ha itt hagynál.

STARKILLER: Mirõl beszélsz?

PROXY: A lökéshullám kiégette a processzorom egyes részeit, és az elsõdleges
programozásomat is. Most már használhatatlan vagyok.

STARKILLER: Proxy, nem fogsz itt maradni. Gyere.

[Starkiller Proxy-t támogatva elindul a Rogue Shadow felé.]


10. HALÁLCSILLAG (010)
----------------------

[Rogue Shadow...]

VADER: Cselekedeteid a Raxus Prime-on kiváltották az Uralkodó rendkívüli
mértékû nemtetszését.

STARKILLER: Az Uralkodó ellenségei még mindig félnek. Még csak most nyerem el
a bizalmukat. Ha csak egyszer is észreveszik, hogy veled beszélek, ha csak
megsejtik a múltamat... minden elvész.

[Vader egy pillanatra elgondolkodik.]

VADER: Ne várj túl soká, hogy kapcsolatba lépj velem.

[Vader eltûnik, és Proxy meggyötörten elmegy.]

JUNO: Megbízol benne?

STARKILLER: Vader nem fogja kockáztatni a küldetésemet, még akkor sem, ha
kétségei vannak felõlem. Megérkeztünk már?

JUNO: Elértük a Corelliát. Mind itt vannak, Bail és a szövetségesei. Megvan a
Lázadó Szövetséged. Most mit fogsz vele kezdeni?

STARKILLER: Csak bízz bennem, rendben? A helyes dolgot cselekszem, mindkettõnk
érdekében.

[A Lázadók a Corellián gyûlnek össze egy kis templom romjai között, durva
hóviharban. Jelen van Bail, Leia, Mon Mothma, és Garm Bel Iblis valamint
Starkiller is.]

BAIL: Mindannyian egyetértünk abban, hogy a diplomácia és a politika ideje
véget ért. Eljött a tettek ideje. Ha vezet minket, akkor csatlakozunk a
szövetségéhez.

KOTA: Csakúgy, mint én.

[Kota jelenik meg. Rendbe szedte magát és eltávolította kötést a szemérõl.
Mikor közel ér, Starkiller halkan odasúgja neki...]

STARKILLER: Azt hittem kifeküdt a raktérben.

KOTA: Végre magamhoz tértem.

BAIL: Akkor ezt tisztáztuk. Én adom a lázadás alaptõkéjét, míg Garm adja a
flottánkat, és Mon Mothma a katonáinkat. És ha maga vezet minket, akkor az Erõ
is a mi oldalunkon lesz. Így legyen ez egy hivatalos nyilatkozata a
lázadásnak. Ma mind megfogadjuk, hogy megváltoztatjuk a galaxist, és egy napon
a galaxis valóban szabad lesz.

[Ekkor robbanás rázza meg a templomot.]

STARKILLER: Ne...

[Egy csillaghajó flotta jelenik meg az égen. A templom ajtaja berobban és
katonák özönlenek be.]

BAIL: Proxy! Szakítsd meg az adást.

[Leia eltûnik, és megjelenik a helyén Proxy. Ekkor belép Vader.]

VADER: Élve fogják el õket. Az Uralkodó személyesen akarja kivégezni õket.

[Kota Mester elõveszi a fénykardját és ráront Vaderre, de Vader egy
mozdulattal félrehajítja. A katonák körbeveszik a lázadókat.]

VADER: Szép munkát végeztél, tanítványom.

[Bail meglepõdve néz Starkillerre. Vader az Erõ segítségével hozzávágja a nagy
kõasztalt Starkillerhez, aki kirepül a hóba.]

STARKILLER: Beleegyeztél, hogy távol maradsz!

VADER: Hazudtam, ahogy tettem azt a kezdetektõl fogva.

[Vader felemeli Starkillert az Erõvel.]

STARKILLER: Soha nem tervezted az Uralkodó megölését.

VADER: Nem, veled nem.

[Eldobja Starkillert, aki majdnem leesik a szikláról, de még épp meg tud
kapaszkodni.]

STARKILLER: Nélkülem soha nem leszel szabad.

[Ekkor Proxy megtámadja Vadert Obi-Wan Kenobi alakjában. Vader könnyedén
elintézi, és átszúrja a mellkasát. Proxy mûködésképtelenné válik. Vader
visszanéz Starkillerre, de az már sehol nincs. Odalenn Starkiller a földön
fekszik, miközben a Rogue Shadow leszáll mellé. A pilótafülkében Juno segít
leülni Starkillernek.]

STARKILLER: Végük... Vader elvitt mindenkit az Uralkodóhoz.

JUNO: Ezt nem értem. Miért hagyta Vader, hogy olyan sok birodalmi célpontot
megtámadjunk?

STARKILLER: Hogy becsapjon. Hírnév, csillaghajók, birodalmi életek... Vader
számára mind jelentéktelenek. Csak azért kellettem, hogy megtaláljam az
Uralkodó ellenségeit, bármi áron. És mindent úgy tettem, ahogy akarta.

JUNO: Igen, ez igaz. De most a szövetséged sorsa csak tõled függ. Mit fogsz
tenni?

STARKILLER: Vader és a Lázadók után megyünk.

[Starkiller hátradõl és ellazul. A pilótafülkében tárgyak kezdenek el
lebegni.]

JUNO: Mit csinálsz?

STARKILLER: Meditálok. A Jedik néha képesek belelátni a jövõbe.

JUNO: Csináltál már ilyet korábban is?

STARKILLER: Még soha nem voltam Jedi.

[Starkiller egy ideig erõsen koncentrál.]

STARKILLER: Ne... Nem! Kota!

JUNO: Mi van? Mit láttál?

STARKILLER: Egy hatalmas ûrállomást.

[A Halálcsillag...]

[A Halálcsillag félkész állapotban van. A Rogue Shadow berepül, és megáll a
csövek között. Starkiller és Juno a Rogue Shadow rakodórámpáján állnak.]

STARKILLER: Álcázd a hajót, és várakozz az érzékelõk hatáskörén belül.

JUNO: Nagyon rossz érzésem van...

STARKILLER: Akkor lehet, hogy valami jót teszünk.

JUNO: Látlak még valaha?

STARKILLER: Ha kiszabadítottam a lázadókat, szükségük lesz
figyelemelterelésre. Valószínûleg nem.

JUNO: Akkor ezt soha nem kell kihevernem.

[Juno átöleli Starkillert és megcsókolja.]

STARKILLER: Viszlát, Juno.

[Starkiller leugrik, és megkezdõdik a küldetés. Lejut az egyik lézerjáratba,
és az utolsó pillanatban tud fedezékbe vonulni a lézer útjából.]

STARKILLER: Benn vagyok.

JUNO: Légy óvatos. A sugár bizonyos idõközönként, ciklikusan tüzel. Mindig
keress fedezéket.

[Starkiller átjut az elsõ néhány járaton.]

JUNO: Rengeteg birodalmi adást veszek. Minden egyes pozíciót megerõsítenek,
hogy távol tartsanak.

STARKILLER: Hadd próbálkozzanak csak.

[Bejut a következõ járatba.]

KATONA 1: A bal oldalit dugd be. Nem, nekem bal.

KATONA 2: Megvan. Látod már?

KATONA 3: Még nem, de amint kidugja a fejét, elporlasztjuk.

[Starkiller belép a következõ területre.]

BIRODALMI TISZT: Zárják le a választófalakat!

KATONA: Óvatosan emberek, ezek a kompresszorok tegnap elporlasztották a
TK-331-et.

[Starkiller újra bejut a járatba, és útját állja 3 pörgõ gyûrû.]

JUNO: Egy erõsítõteremben vagy. Kell ott lennie egy pár forgó vezetõnek,
melyek felerõsítik a sugarat, ahogy áthatol a területen. Ennek az állomásnak a
lézere... Sokkal erõsebb mint bármi, amit valaha is épített a Birodalom.

[Starkiller eljut egy hatalmas terembe, melybe sok sugárnyaláb fut be.]

STARKILLER: Juno, hol vagyok?

JUNO: Valamilyen konvergencia rendezõ teremben. A vázlataim alapján még hét
ilyen található az állomáson. Az a tüzelõjárat, amin végigjöttél, csak egyike
a hatvannégy ugyanolyannak, melyek közül mindet egyetlen hatalmas sugárba
irányítják. El sem tudom képzelni, hogy mi mindenre lenne képes a birodalom
ilyen erõvel. Fel kell jutnod arra a központi platformra. Az Uralkodó kilátója
mögötte van. A vázlatok alapján egy egész sor gravitonsugár van abban a
teremben. Nem tudnád aktiválni õket?

[Starkiller végül kinyitja a kaput, amely az Uralkodóhoz vezet.]

STARKILLER: Juno, közel vagyok. Érzem Vader közelségét.

JUNO: Az Uralkodó kilátója a liften túl van.

STARKILLER: Készen állok.

JUNO: Akkor az Erõ legyen veled.

[Eközben az Uralkodó beszédet intéz a foglyokhoz, miközben Vader figyel.]

URALKODÓ: Maguk mind elárulták a Birodalmat. Kivallatják magukat. Megkínozzák
magukat. Megmondják nekem a barátaik és szövetségeseik neveit. És utána
meghalnak.

BAIL: A halálunk csak még többeket fog összegyûjteni.

URALKODÓ: A maguk nyilvános és fájdalmas kivégzése jó példaként fog szolgálni
a galaxis többi része számára.

[Megszólal a riadó.]

KOTA: Még akkor is lehet lázadás.

[Egy hologram kivetítõn megjelenik Starkiller képe.]

URALKODÓ: Vader Nagyúr, intézd el a fiút.

[Starkiller a folyosón rohan. A túloldalon kinyílik az ajtó, és elindul felé
Vader.]

VADER: Jól kiképeztelek, de még sokat kell tanulnod.

STARKILLER: Már semmit nem taníthatsz nekem.

[Megkezdõdik a harc. Egy idõ után Vader ellöki Starkillert és visszavonul a
terembe, ahonnan kijött. Itt folytatják a harcot, és végül Starkiller legyõzi
Vadert, akinek a páncélja számos helyen súlyosan megsérül, és berepül a
kilátóba.]

URALKODÓ: Igen! Öld meg! Gyenge volt és megtört. Öld meg és elfoglalhatod
jogos helyedet az oldalamon.

[Kota kihasználja az Uralkodó figyelmetlenségét, és az Erõvel megszerzi az
Uralkodó lézerkardját.]

KOTA: Nem!

[Mielõtt még lesújthatna, az Uralkodó villámmal támad rá, és Kota
menthetetlenül összeesik.]

BAIL: Segítsen rajta!

[Starkiller látja Kota szenvedését, majd lenéz Vaderre, és közben nem is
sejti, hogy olyan döntés meghozatalára készül, melytõl a galaxis sorsa
függ...]


11. JEDI BEFEJEZÉS /*illeszkedik a filmek történetéhez*/ (011)
--------------------------------------------------------------

[Starkiller úgy dönt, hogy nem enged a bosszúvágyának, és a barátja
megmentésére siet. Megküzd az Uralkodóval és legyõzi. Az Uralkodó a földön
fekszik, és Starkillernek már csak a döntõ csapást kell bevinnie.]

URALKODÓ: Az a sorsod, hogy elpusztíts. Tedd meg! Engedj a gyûlöletednek.

[Kota Starkiller vállára teszi a kezét.]

KOTA: Legyõzted. Hagyd...

STARKILLER: Ez csak trükk. Erõsebb, mint gondolná. És megérdemli, hogy
meghaljon azért, amit velem tett.

KOTA: Talán így van. De ha most a gyûlöletednek engedve megölöd, ott leszel,
ahonnan elindultál.

[Starkiller vonakodva, de végül leereszti a kardját.]

STARKILLER: Vigye ki innen Bailt és a többieket. Megyek maguk után.

[Az Uralkodó gonoszul elmosolyodik, és villámot ereszt Kotába. Starkiller
azonnal közéjük áll, és visszatartja a villámot.]

STARKILLER: Menjen! Siessen! Védje a Szenátorokat!

[Kota és a Szenátorok elmenekülnek, miközben a Rogue Shadow leszáll odakinn.
Katonák és Vader közelednek, miközben Starkiller egyre közelebb jut az
Uralkodóhoz.]

STARKILLER: Ne!

[Hatalmas robbanás rázza meg a kilátót. A Rogue Shadow távolodik a
Halálcsillagtól, miközben tûz üt ki a kilátó helyén. Odabenn Vader odamegy
Starkiller mozdulatlan testéhez.]

VADER: Meghalt.

URALKODÓ: Akkor most sokkal erõsebb, mint valaha. Ki kellett volna irtania a
lázadókat. Az áldozata csak még jobban ösztönözni fogja õket.

VADER: De most már tudjuk kik azok. Levadászom és elpusztítom õket, ahogy
mindig is akartad, Mester.

URALKODÓ: Könyörtelennek kell lenned, Vader Nagyúr. Ha csak egy lázadó is
életben marad, akkor ez a szövetség, melyet akaratlanul hoztunk létre, a
vesztünket jelentheti.

[Kashyyk...]

[A Szenátorok összegyûltek Starkiller szüleinek kunyhójában.]

BAIL: Készen állunk rá, hogy befejezzük, amit elkezdtünk? Akkor végre, a
Lázadó Szövetség megszületett. Itt, ma este.

LEIA: Szükésgünk lesz egy lobogóra, mely alatt mind összegyûlhetünk. Egy
jelképre... A remény jelképére.

[Leia lesöpri az asztalról a port, felfedve Kento családi címerét, mely a
Szövetség jelképévé vált. Eközben Juno az éjszakai eget nézi. Kota megy oda
hozzá.]

KOTA: Végre eggyé vált az Erõvel.

JUNO: Végig tudta, hogy ki õ, ugye?

KOTA: Igen, sejtettem.

JUNO: Akkor miért segített neki? Azok után, amiket tett?

KOTA: Mikor odajött hozzám a kocsmában, a rengeteg sötét gondolata közt
megpillantottam egy fényes pontot. Egy gyönyörû dolgot, melybe még az utolsó
pillanatban is kapaszkodott.

JUNO: Mi volt az?

KOTA: Maga.

                  VÉGE


12. SITH BEFEJEZÉS (012)
------------------------

[Starkiller enged a haragjának, leugrik Vaderhez, és brutálisan kivégzi.
Ezután felugrik az Uralkodóhoz, aki épp az utolsó villámcsapást küldi Kota
meggyötört testébe.]

URALKODÓ: Kitûnõ. Vader Nagyúr csupán régi önmaga megtört árnyéka volt.
Tudtam, hogy egy napon átveszed a helyét. Már csak egyetlen utolsó teszt
maradt hátra. Semmisítsd meg a Jedikhez fûzõdõ kötelékeidet, és akkor végre
Sith Nagyúr leszel.

[Starkiller megáll Kota felett. Aktiválja a kardját, miközben Kota
zavarodottan néz rá. Az utolsó pillanatban azonban Starkiller rátámad az
Uralkodóra, aki számít erre és kivédi a csapást.]

URALKODÓ: Elárultad a mestereidet és a szövetségeseidet is. Tudtam, hogy egy
napon engem is elárulsz majd. És most halálra ítélted magadat és a barátaidat
is.

[Az Uralkodó kidobja Starkillert az ablakon egy külsõ részre, ahol Starkiller
meglátja Organa Szenátor holttestét. Felette a Rogue Shadow épp leszálláshoz
készülõdik.]

STARKILLER: Ne... Ne!

[Az Uralkodó észreveszi a Rogue Shadow-t és az Erõvel lerántja azt egyenesen
Starkillerre.]

[Starkiller lekötözve tér magához. A bõre halottsápadt, a testét egy
mesterséges páncélzat borítja, az arcát pedig maszk fedi.]

URALKODÓ: Annyira ígéretes voltál. Az utódom lehettél volna, velem egyenrangú.
De nem... Azonban még hasznodat vehetem. Még vannak felkutatásra és
megsemmisítésre váró ellenségeim. Az akaratom szerint fogsz cselekedni, míg
nem találok egy új tanítványt. És azután, csakúgy mint Vadert, félredoblak.
Fejezzétek be.

[Starkiller embertelen hangon üvölt, miközben a droidok befejezik a testét.]

                  VÉGEVERZIÓ TÖRTÉNET (VTÖ)
---------------------

1.00 - Történet fordítása.

View in: