Users who own this game also own:

Mario Kart Wii
Mario Kart Wii
Wii Sports
Wii Sports
Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy
Wii Sports Resort
Wii Sports Resort
Wii Play
Wii Play

Users who love this game also love:

Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
Pokemon Diamond Version
Pokemon Diamond Version
Super Mario 64 DS
Super Mario 64 DS
Mario Kart 64
Mario Kart 64
Kirby & the Amazing Mirror
Kirby & the Amazing Mirror