Game Box Shots

Fushigi no Dungeon - Furai no Shiren 3: Karakuri Yashiki no Nemuri Hime (JP)
JP 06/05/08
Shiren the Wanderer (US)
US 02/09/10

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots to share them with our users.