Users who own this game also own:

LEGO Harry Potter: Years 5-7
LEGO Harry Potter: Years 5-7
Just Dance
Just Dance
Just Dance 2
Just Dance 2
Just Dance 2014
Just Dance 2014
Just Dance 3
Just Dance 3

Users who love this game also love:

Arc Rise Fantasia
Arc Rise Fantasia
Dillon's Rolling Western
Dillon's Rolling Western
Kouenji Joshi Soccer: Aru Seishun no Monogatari
Kouenji Joshi Soccer: Aru Seishun no Monogatari
Nikoli no Puzzle: Shikaku ni Kire
Nikoli no Puzzle: Shikaku ni Kire
Summer Stars 2012
Summer Stars 2012