Box Shots

Chou Jigen Action: Neptune U (JP)
JP 08/28/14
Chou Jigen Action: Neptune U (Limited Edition) (JP)
JP 08/28/14
Chou Jigen Action: Neptune U (JP)
JP 08/28/14
Chou Jigen Action: Neptune U (KO)
KO 12/24/14
Hyperdimension Neptunia U: Action Unleashed (US)
US 05/19/15
Hyperdimension Neptunia U: Action Unleashed (Limited Edition) (US)
US 05/19/15
Hyperdimension Neptunia U: Action Unleashed (US)
US 05/19/15
Hyperdimension Neptunia U: Action Unleashed (EU)
EU 05/22/15
Hyperdimension Neptunia U: Action Unleashed (Italian) (EU)
EU 05/22/15
Hyperdimension Neptunia U: Action Unleashed (Limited Edition) (EU)
EU 05/22/15