Box Shots

Senran Kagura Shinovi Versus: Shoujotachi no Shoumei (JP)
JP 02/28/13
Senran Kagura Shinovi Versus: Shoujotachi no Shoumei (Nyuunyuu DX Pack) (JP)
JP 02/28/13
Senran Kagura Shinovi Versus: Shoujotachi no Shoumei (JP)
JP 02/28/13
Senran Kagura Shinovi Versus: Shoujotachi no Shoumei (KO)
KO 02/28/13
Senran Kagura Shinovi Versus: Shoujotachi no Shoumei (PlayStation Vita the Best) (JP)
JP 03/06/14
Senran Kagura Shinovi Versus: Shoujotachi no Shoumei (PlayStation Vita the Best) (JP)
JP 03/06/14
Senran Kagura Shinovi Versus (Let's Get Physical Edition) (US)
US 10/14/14
Senran Kagura Shinovi Versus (US)
US 10/14/14
Senran Kagura Shinovi Versus (Let's Get Physical Edition) (AS)
AS 10/14/14
Senran Kagura Shinovi Versus (EU)
EU 10/15/14