Games by Category: Role-Playing

Title FAQs Cheats Saves Reviews Q&A Images Videos Board
Alnam no Kiba: Juuzoku Juuni Shinto Densetsu --- Cheats --- --- Q&A Images --- Board
Alshark FAQs --- --- --- Q&A Images --- Board
Aurora Quest: Otaku no Seiza in Another World --- Cheats --- Reviews Q&A Images Videos Board
Babel --- Cheats --- Reviews Q&A Images --- Board
Basted --- Cheats --- --- Q&A Images Videos Board
Brandish FAQs Cheats --- --- Q&A Images Videos Board
Burai II: Yami Koutei no Gyakushuu FAQs --- --- --- Q&A Images Videos Board
Burai: Hachigyoku no Yuushi Densetsu --- Cheats --- --- Q&A Images --- Board
Cosmic Fantasy 2 FAQs Cheats --- Reviews Q&A Images Videos Board
Cosmic Fantasy 2: Bouken Shounen Ban FAQs Cheats --- Reviews Q&A Images Videos Board
Cosmic Fantasy 3: Bouken Shounen Rei FAQs Cheats --- Reviews Q&A Images --- Board
Cosmic Fantasy 4: Ginga Shounen Densetsu --- Cheats --- Reviews Q&A Images --- Board
Cosmic Fantasy 4: Ginga Shounen Densetsu --- Cheats --- Reviews Q&A Images --- Board
Cosmic Fantasy: Bouken Shounen Yuu FAQs Cheats --- Reviews Q&A Images --- Board
Death Bringer: The Knight of Darkness --- --- --- --- Q&A Images --- Board
Dragon Half --- Cheats --- --- Q&A Images --- Board
Dragon Knight & Graffiti --- --- --- --- Q&A Images --- Board
Dragon Knight II --- --- --- --- Q&A Images --- Board
Dragon Knight III --- --- --- Reviews Q&A Images --- Board
Dragon Slayer: Eiyuu Densetsu FAQs Cheats --- Reviews Q&A Images Videos Board
Dragon Slayer: Eiyuu Densetsu II --- --- --- Reviews Q&A Images --- Board
Dragon Slayer: The Legend of Heroes FAQs Cheats --- Reviews Q&A Images Videos Board
Dungeon Explorer II FAQs Cheats --- Reviews Q&A Images Videos Board
Dungeon Master: Theron's Quest --- --- --- --- Q&A Images Videos Board
Efera & Jiliora: The Emblem From Darkness --- Cheats --- Reviews Q&A Images --- Board
Emerald Dragon FAQs Cheats --- Reviews Q&A Images Videos Board
Exile II: Janen no Jishou --- Cheats --- Reviews Q&A Images Videos Board
Exile: Wicked Phenomenon --- Cheats --- Reviews Q&A Images Videos Board
Farjius no Jakoutei: Neo Metal Fantasy FAQs Cheats --- --- Q&A Images --- Board
Gensou Tairiku Auleria FAQs --- --- Reviews Q&A Images Videos Board
Hi-Leg Fantasy --- --- --- Reviews Q&A Images --- Board
Kawa no Nushi Tsuri: Shizenha --- --- --- --- Q&A Images --- Board
Kaze no Densetsu Xanadu FAQs Cheats --- --- Q&A Images --- Board
Kaze no Densetsu Xanadu II FAQs Cheats --- --- Q&A Images Videos Board
KO Seiki Beast Sanjuushi: Gaia Fukkatsu Kanketsuhen --- Cheats --- Reviews Q&A Images --- Board
Kuusou Kagaku Sekai Gulliver Boy FAQs Cheats --- Reviews Q&A Images --- Board
Laplace no Ma FAQs --- --- --- Q&A Images Videos Board
Last Armageddon --- Cheats --- --- Q&A Images --- Board
Legend of Xanadu: Kaze no Densetsu Xanadu FAQs Cheats --- --- Q&A Images --- Board
Legend of Xanadu: Kaze no Densetsu Xanadu II FAQs Cheats --- --- Q&A Images Videos Board
Linda Cube --- Cheats --- --- Q&A Images --- Board
Lodoss Tou Senki --- --- --- --- Q&A Images --- Board
Lodoss Tou Senki II --- --- --- --- Q&A Images --- Board
Madou Monogatari I: Honoo no Sotsuenko --- --- --- --- Q&A Images --- Board
Magicoal --- --- --- Reviews Q&A Images --- Board
Mashou Denki: La Valeur --- --- --- --- Q&A Images --- Board
Mateki Densetsu Astralius --- Cheats --- Reviews Q&A Images --- Board
Megami Tengoku: Megami Paradise --- --- --- --- Q&A Images --- Board
Might and Magic FAQs --- --- Reviews Q&A Images --- Board
Might and Magic III: Isles of Terra FAQs Cheats --- --- Q&A Images Videos Board
Monster Maker: Yami no Ryuukishi --- --- --- --- Q&A Images --- Board
Motteke Tamago --- --- --- --- Q&A Images Videos Board
Mysterious Song FAQs Cheats --- --- Q&A Images --- Board
Popful Mail: Magical Fantasy Adventure FAQs --- --- --- Q&A Images --- Board
Princess Minerva --- Cheats --- Reviews Q&A Images Videos Board
Ruin: Kami no Isan --- Cheats --- --- Q&A Images --- Board
Seiryuu Densetsu Monbit --- --- --- --- Q&A Images --- Board
Seiya Monogatari: AnEarth Fantasy Stories --- --- --- --- Q&A Images Videos Board
Shape Shifter FAQs Cheats --- Reviews Q&A Images Videos Board
Shapeshifter: Makai Eiyuuden FAQs Cheats --- Reviews Q&A Images Videos Board
Shin Megami Tensei FAQs Cheats --- --- Q&A Images Videos Board
Sol Bianca --- Cheats --- --- Q&A Images --- Board
Sol: Moonarge --- Cheats --- --- Q&A Images --- Board
Sorcerian --- --- --- --- Q&A Images --- Board
Star Breaker --- Cheats --- --- Q&A Images --- Board
Startling Odyssey --- --- --- --- Q&A Images --- Board
Startling Odyssey II: Maryuu Sensou FAQs Cheats --- --- Q&A Images --- Board
Tengai Makyou II: Manji Maru FAQs Cheats --- Reviews Q&A Images --- Board
Tengai Makyou: Fuun Kabuki Den FAQs Cheats --- --- Q&A Images --- Board
Tengai Makyou: Ziria FAQs Cheats --- --- Q&A Images Videos Board
Tenshi no Uta FAQs Cheats --- --- Q&A Images --- Board
Tenshi no Uta II: Datenshi no Sentaku --- Cheats --- --- Q&A Images --- Board
Travellers! --- --- --- Reviews Q&A Images --- Board
Travellers! Densetsu o Buttobase --- --- --- Reviews Q&A Images --- Board
Wizardry V: Heart of the Maelstrom FAQs Cheats --- --- Q&A Images --- Board
Xak I + II FAQs --- --- --- Q&A Images --- Board
Xak III: The Eternal Recurrence --- --- --- Reviews Q&A Images Videos Board
Ys III: Wanderers from Ys FAQs Cheats --- Reviews Q&A Images Videos Board
Ys III: Wanderers From Ys FAQs Cheats --- Reviews Q&A Images Videos Board
Ys IV: The Dawn of Ys FAQs Cheats --- Reviews Q&A Images --- Board
Cancelled game | New or updated content | Not yet released game