Users who own this game also own:

Mega Man 3
Mega Man 3
Gradius II: Gofer no Yabou
Gradius II: Gofer no Yabou
Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy
Mega Man
Mega Man
Mega Man 2
Mega Man 2

Users who love this game also love:

King of Fighters R-2
King of Fighters R-2
The King of Fighters '96
The King of Fighters '96
Super Mario World
Super Mario World
Streets of Rage 3
Streets of Rage 3
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3