Games by Category: All - Virtual Console WiiU

Title FAQs Cheats Saves Reviews Answers Images Videos Board
Air Zonk --- Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Alien Crush --- Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Battle Chopper --- Cheats --- --- Answers Images Videos Board
Battle Lode Runner FAQs Cheats Saves Reviews Answers Images Videos Board
Be Ball --- Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Blazing Lazers FAQs Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Bomberman '93 FAQs Cheats Saves Reviews Answers Images Videos Board
Bomberman '93 Special Version FAQs Cheats Saves Reviews Answers Images Videos Board
Bomberman '94 FAQs Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Bonk 3: Bonk's Big Adventure --- Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Bonk's Adventure FAQs --- --- Reviews Answers Images Videos Board
Bonk's Revenge FAQs Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Break In --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
Chew-Man-Fu --- Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
China Warrior FAQs Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Detana!! TwinBee --- Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Devil Crash FAQs Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Devil's Crush FAQs Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Digital Champ --- Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Digital Champ Battle Boxing --- Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Digital Champ: Battle Boxing --- Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Double Dungeons FAQs Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Dragon Egg! --- Cheats --- --- Answers Images Videos Board
Dungeon Explorer FAQs Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Final Soldier --- Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Final Soldier: Special Version --- Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Gai Flame --- --- --- --- Answers Images Videos Board
Gaia no Monshou --- Cheats --- --- Answers Images Videos Board
Gradius FAQs Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Gunhed FAQs Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Gunhed: Special Version FAQs Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Hisou Kihei X-Serd FAQs Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Image Fight --- Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Jaseiken Necromancer --- --- --- --- Answers Images --- Board
Kaizou Chounin Shubibinman --- Cheats --- --- Answers Images Videos Board
Kaizou Chounin Shubibinman 2: Atanaru Teki FAQs Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Kung Fu, The FAQs Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Legend of Hero Tonma --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
Moto Roader FAQs Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Moto Roader II --- Cheats --- --- Answers Images Videos Board
Mr. Heli no Daibouken --- Cheats --- --- Answers Images Videos Board
Necromancer --- --- --- --- Answers Images --- Board
Neutopia FAQs Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Neutopia II FAQs Cheats Saves Reviews Answers Images Videos Board
Neutopia: Frey no Shou FAQs Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
New Adventure Island FAQs Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Ninja Spirit FAQs Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
PC Denjin: Punkic Cyborgs --- Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
PC Genjin FAQs --- --- Reviews Answers Images Videos Board
PC Genjin 2 FAQs Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
PC Genjin 3 --- Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
PC Genjin 3 Special --- Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Power Golf --- Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Power Sports --- Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
R-Type FAQs Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Saigo no Nindou: Ninja Spirit FAQs Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Salamander --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
Shockman FAQs Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Soldier Blade --- Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Soldier Blade: Special Version --- Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Super Star Soldier FAQs Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Takahashi Meijin no Shin Bouken Jima FAQs Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Victory Run --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
Victory Run: Eikou no 13,000KM --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
Vigilante FAQs --- --- Reviews Answers Images Videos Board
Wallaby!! Usagi no Kuni no Kangaroo Race --- Cheats --- --- Answers Images Videos Board
World Sports Competition --- Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Cancelled game | New or updated content | Not yet released game