Users who own this game also own:

Splatterhouse
Splatterhouse
Bonk's Adventure
Bonk's Adventure
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Mega Man 2
Mega Man 2
Sonic the Hedgehog 3
Sonic the Hedgehog 3

Users who love this game also love:

Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Shenmue
Shenmue
Adventure Island II
Adventure Island II
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Final Fantasy Tactics
Final Fantasy Tactics