Users who own this game also own:

Bonk's Adventure
Bonk's Adventure
Donkey Kong Country
Donkey Kong Country
Galaga '90
Galaga '90
Bonk's Revenge
Bonk's Revenge
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3

Users who love this game also love:

Castlevania
Castlevania
Super Mario World
Super Mario World
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Star Fox
Star Fox
Mega Man 2
Mega Man 2