Users who own this game also own:

Super Mario Land
Super Mario Land
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Super Mario World 2: Yoshi's Island
Super Mario World 2: Yoshi's Island
Kirby's Dream Land
Kirby's Dream Land

Users who love this game also love:

Famicom Golf: US Course
Famicom Golf: US Course
Armana no Kiseki
Armana no Kiseki
Momotarou Densetsu: Peach Boy Legend
Momotarou Densetsu: Peach Boy Legend
Gokuraku Yuugi: Game Tengoku
Gokuraku Yuugi: Game Tengoku
Matsumoto Toru no Kabushiki Hisshougaku
Matsumoto Toru no Kabushiki Hisshougaku