Box Shots

Fallout Shelter (US)
US 06/10/18
Fallout Shelter (EU)
EU 06/11/18

Screenshots