Box Shots

Yoshi's Cookie (US)
US June 1993
Yoshi no Cookie (JP)
JP 07/09/93
Yoshi's Cookie (EU)
EU 1993

Videos

32:32 2 videos
2:37
3:27
3:29
4:42
3:47
3:33
4:50