Credits

 1. Yasuhiro Sakai Assistant Producer
 2. Takao Shimizu Assistant Producer
 3. Takashi Saito Director
 4. Hiroshi Yamauchi Executive Producer
 5. Shigeru Hashiguchi Graphic Design
 6. Tadashi Hashikura Graphic Design
 7. Kazuya Miura Graphic Design
 8. Teruyuki Gunji Main Programmer
 9. Makoto Kanai Main Programmer
 10. Katsumi Kawagoe Main Programmer
 11. Satoshi Mitsuhara Main Programmer
 12. Kei Nakajima Main Programmer
 13. Seiji Otoguro Main Programmer
 14. Hiroaki Suga Main Programmer
 15. Yoshimi Takahashi Main Programmer
 16. Hideki Fujii Map Design
 17. Shinichi Shimomura Map Design
 18. Kensuke Tanabe Map Design
 19. Tatsuya Hishida Original Concept Design
 20. Satoru Iwata Producer
 21. Shigeru Miyamoto Producer
 22. Hirokazu Ando Sound Compsition

Know Something We Don't?

You can submit game credits for this game to add them to our list.