Credits

 1. Takao Shimizu Adviser
 2. Kensuke Tanabe Adviser
 3. Shigeru Hashiguchi CG Designer
 4. Tadashi Hashikura CG Designer
 5. Hitoshi Kikkawa CG Designer
 6. Tatsuhiro Tanoue CG Designer
 7. Tsuyoshi Wakayama Chief Designer
 8. Shigenobu Kasai Chief Programmer
 9. Shigenobu Kasai Chief Programmer
 10. Kazu Ozawa Designer
 11. Hiroo Takeshita Designer
 12. Masahiro Sakurai Director
 13. Masahiro Sakurai Director
 14. Hiroshi Yamauchi Executive Producer
 15. Hiroshi Yamauchi Executive Producer
 16. Junichi Aoyagi Main Programmer
 17. Teruyuki Gunji Main Programmer
 18. Tomomi Minami Mapper
 19. Satoru Iwata Producer
 20. Satoru Iwata Producer
 21. Shigeru Miyamoto Producer
 22. Shigeru Miyamoto Producer
 23. Junichi Aoyagi Programmer
 24. Masakazu Ebihara Programmer
 25. Teruyuki Gunji Programmer
 26. Akio Hanyu Programmer
 27. Isao Takahashi Programmer
 28. Ryuki Kuraoka Project Manager
 29. Jun Ishikawa Sound Composer
 30. Dan Miyakawa Sound Composer

Contributors

Know Something We Don't?

You can submit game credits for this game to add them to our list.