Credits

 1. Masashi Taniguchi Associate Producer
 2. Masanori Hoshino Battle Graphics
 3. Tetsuya Nomura Battle Graphics
 4. Hirokatsu Sasaki Battle Graphics
 5. Hiroshi Takai Battle Graphics
 6. Akihiko Matsui Battle Plan
 7. Katsuhisa Higuchi Battle Program
 8. Kiyoshi Yoshii Battle Program
 9. Gen Kobayashi Character Design
 10. Kiyomi Tanikawa Coordinator
 11. Mihoko Ishii Design Assistant
 12. Sentaro Hotta Effect Design
 13. Shinji Hashimoto Executive Producer
 14. Tetsuo Mizuno Executive Producer
 15. Hitoshi Takemura Executive Producer
 16. Youichi Wada Executive Producer
 17. Ikura Dobashi Field Design
 18. Yoshinori Kitase Field Design
 19. Tetsuya Takahashi Field Graphics
 20. Ken Narita Field Program
 21. Mieko Hoshino Graphic Design
 22. Tsutomu Mouri Graphic Design
 23. Kouichi Ishii Graphics Supervisor
 24. Yoshitaka Amano Image Design
 25. Hidetoshi Kezuka Map Design
 26. Yukiko Sasaki Map Design
 27. Kaori Tanaka Map Design
 28. Shinichi Tamaka Menu Program
 29. Tetsuya Nomura Monster Design
 30. Nobuo Uematsu Music Composer
 31. Nobuo Uematsu Music Composer
 32. Hiromi Ito Obj Graphics
 33. Kazuko Shibuya Obj Graphics
 34. Hiroyuki Miura Producer
 35. Kenji Ito Sound Effects
 36. Yoshihiko Maekawa Sound Effects
 37. Yasunori Mitsuda Sound Effects
 38. Minoru Akao Sound Program
 39. Keizo Kokubo Visual Program

Contributors

Data and credits for this game contributed by Alchav, Blueberry Buttface, Guard Master, Misterbum, NamcoMuseum2, oliist, RFH, steamliner88, and Y0u.

Know Something We Don't?

You can submit game credits for this game to add them to our list.