Box Shots

Saibara Rieko no Mahjong Hourouki (JP)
JP 02/10/95