Users who own this game also own:

Shinseiki Odysselya 2
Shinseiki Odysselya 2
Der Langrisser
Der Langrisser
Dragon Warrior
Dragon Warrior
Pocky & Rocky
Pocky & Rocky
Super Wrestle Angels
Super Wrestle Angels

Users who love this game also love:

Densetsu Kemono no Ana: Monster Complete World Ver. 2
Densetsu Kemono no Ana: Monster Complete World Ver. 2
Eiyuu San Goku Shi
Eiyuu San Goku Shi
Shin Megami Tensei
Shin Megami Tensei
Genso Suikoden
Genso Suikoden
Mega Man 5
Mega Man 5