Users who own this game also own:

Super Metroid
Super Metroid
Super Mario World
Super Mario World
Donkey Kong Country
Donkey Kong Country
Star Fox
Star Fox
Super Mario Kart
Super Mario Kart

Users who love this game also love:

Super Mario World 2: Yoshi's Island
Super Mario World 2: Yoshi's Island
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest
Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest
Gokujou Parodius
Gokujou Parodius