Users who own this game also own:

Sheng Hen Pao
Sheng Hen Pao
Jikkyou Oshaberi Parodius
Jikkyou Oshaberi Parodius
Shufflepuck Cafe
Shufflepuck Cafe
Mitsume ga Tooru
Mitsume ga Tooru
President no Sentaku
President no Sentaku