Users who own this game also own:

Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Super Mario World
Super Mario World
True Lies
True Lies

Users who love this game also love:

Aero Porter
Aero Porter
River City Ransom
River City Ransom
Zangeki no Reginleiv
Zangeki no Reginleiv
Kouenji Joshi Soccer
Kouenji Joshi Soccer
Tsuri Sensei 2
Tsuri Sensei 2