Box Shots

Konpeki no Kantai (JP)
JP 11/02/95

Screenshots