Box Shots

Tsuyoshi Shikkari Shinasai Taisen Puzzle-dama (JP)
JP 11/18/94

Screenshots