Users who own this game also own:

Donkey Kong Country
Donkey Kong Country
Mega Man X
Mega Man X
Kirby Super Star
Kirby Super Star
Super Metroid
Super Metroid
F-Zero
F-Zero

Users who love this game also love:

Nintendo Badge Arcade
Nintendo Badge Arcade
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
El Viento
El Viento
Flipnote Studio 3D
Flipnote Studio 3D
Zoo Keeper
Zoo Keeper