Users who own this game also own:

Super Metroid
Super Metroid
Donkey Kong Country
Donkey Kong Country
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Street Fighter II
Street Fighter II
Street Fighter II Turbo
Street Fighter II Turbo

Users who love this game also love:

River City Ransom
River City Ransom
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Bonk's Revenge
Bonk's Revenge
Nangoku Shounen Papuwa-kun
Nangoku Shounen Papuwa-kun
Joe & Mac 2: Lost in the Tropics
Joe & Mac 2: Lost in the Tropics