Users who own this game also own:

Super Mario World
Super Mario World
Super Metroid
Super Metroid
F-Zero
F-Zero
Mega Man X
Mega Man X
Street Fighter II Turbo
Street Fighter II Turbo

Users who love this game also love:

Contra III: The Alien Wars
Contra III: The Alien Wars
Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots
Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots
Chrono Trigger
Chrono Trigger
Lufia & the Fortress of Doom
Lufia & the Fortress of Doom
Mega Man 4
Mega Man 4