Users who own this game also own:

Ys III: Wanderers from Ys
Ys III: Wanderers from Ys
Secret of Mana
Secret of Mana
Chrono Trigger
Chrono Trigger
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Super Mario World
Super Mario World

Users who love this game also love:

Illusion of Gaia
Illusion of Gaia
Ys V: Ushinawareta Suna no Miyako Kefin
Ys V: Ushinawareta Suna no Miyako Kefin
Lufia II: Rise of the Sinistrals
Lufia II: Rise of the Sinistrals
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Soul Blazer
Soul Blazer