Credits

 1. Shinji Imada Director
 2. Robert L. Jerauld English Text
 3. Masahiro Hirosawa Enix Staff
 4. Kenjirou Kano Enix Staff
 5. Takao Kawaguchi Enix Staff
 6. Yuchi Kikumoto Enix Staff
 7. Miwako Matsumoto Enix Staff
 8. Keizou Mochizuki Enix Staff
 9. Yasuko Sekiguchi Enix Staff
 10. Tetsurou Shimoda Enix Staff
 11. Yasuyuki Sone Enix Staff
 12. Toshiyuki Suzuki Game Designer
 13. Shinji Imada Game Planner
 14. Takayuki Hirai Graphics Designer
 15. Junko Oda Graphics Designer
 16. Tomoko Sugou Graphics Designer
 17. Jun Kusaka Graphics Director
 18. Takeo Sumita Main Programmer
 19. Taeko Suzuki Monster Designer
 20. Norihiko Yamanuki Music Composer
 21. Shigeki Maruyama Producer
 22. Kouji Mitumori Producer
 23. Mikeo Fukui Scenario Assistant
 24. Tutomu Kukino Sound Creator
 25. Yasunori Mituda Sound Creator
 26. Makoto Sakai Sub Programmer
 27. Toshiyuki Suzuki Sub Programmer

Contributors

Know Something We Don't?

You can submit game credits for this game to add them to our list.