Credits

 1. Yoshihiro Nomoto Area Data Input
 2. Eiji Noto Area Data Input
 3. Satoru Takahata Area Data Input
 4. Katsuya Eguchi Area Director
 5. Shigehiro Kasamatsu Background Programmer
 6. Tatsunori Takakura Background Programmer
 7. Hiroshi Yamauchi Executive Producer
 8. Shigefumi Hino Graphic Character Design
 9. Takashi Tezuka Lead Director
 10. Hideki Konno Map Director
 11. Tatsuo Nishiyama Map Programmer
 12. Toshio Iwawaki Mario/System Director
 13. Kazuaki Morita Object Programmer
 14. Shigeru Miyamoto Producer
 15. Toshihiko Nakago Programming Director
 16. Koji Kondo Sound Composer

Know Something We Don't?

You can submit game credits for this game to add them to our list.