Users who own this game also own:

Populous Gaiden
Populous Gaiden
Gonta no Okiraku Daibouken
Gonta no Okiraku Daibouken
The Karate Kid
The Karate Kid
Amiga Stars Collection
Amiga Stars Collection
Hang On & Safari Hunt
Hang On & Safari Hunt