Box Shots

Space Mountain (JP)
JP 1983

Screenshots