Box Shots

Congo Bongo (EU)
EU 1983
Congo Bongo (AU)
AU 1983
Congo Bongo (JP)
JP 1983

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots to share them with our users.