Box Shots

Burai: Hachigyoku no Yuushi Densetsu (JP)
JP 09/11/92