Box Shots

Night Trap (EU)
EU 1994
Night Trap (US)
US January 1995

Screenshots