Users who own this game also own:

Sakura Taisen 2
Sakura Taisen 2
Enemy Zero
Enemy Zero
Shining Wisdom
Shining Wisdom
Kingdom Hearts
Kingdom Hearts
Sakura Taisen
Sakura Taisen

Users who love this game also love:

Fire Emblem: Shadow Dragon
Fire Emblem: Shadow Dragon
Suikoden V
Suikoden V
Suikoden Tierkreis
Suikoden Tierkreis
Fire Emblem Warriors
Fire Emblem Warriors
Fire Emblem: Awakening
Fire Emblem: Awakening