Users who own this game also own:

DoDonPachi
DoDonPachi
Guardian Heroes
Guardian Heroes
Panzer Dragoon II Zwei
Panzer Dragoon II Zwei
Panzer Dragoon
Panzer Dragoon
Radiant Silvergun
Radiant Silvergun

Users who love this game also love:

Final Fantasy IX
Final Fantasy IX
Battle Garegga
Battle Garegga
Galactic Attack
Galactic Attack
Contra III: The Alien Wars
Contra III: The Alien Wars
Cotton 2
Cotton 2