Users who own this game also own:

Panzer Dragoon
Panzer Dragoon
Burning Rangers
Burning Rangers
Shining Wisdom
Shining Wisdom
Enemy Zero
Enemy Zero
Final Fantasy XII
Final Fantasy XII

Users who love this game also love:

Saturn Bomberman
Saturn Bomberman
Shin Megami Tensei: Devil Summoner
Shin Megami Tensei: Devil Summoner
Dead or Alive
Dead or Alive
Virtua Cop 2
Virtua Cop 2
Panzer Dragoon Saga
Panzer Dragoon Saga