Box Shots

Eiyuu Densetsu: Zero no Kiseki (JP)
JP 09/30/10
Eiyuu Densetsu: Zero no Kiseki (Drama CD Edition) (JP)
JP 09/30/10
Eiyuu Densetsu: Zero no Kiseki (JP)
JP 09/30/10
Eiyuu Densetsu: Zero no Kiseki (PSP the Best) (JP)
JP 03/07/13
Eiyuu Densetsu: Zero no Kiseki (PSP the Best) (JP)
JP 03/07/13

Screenshots