Box Shots

Naruto Shippuden: Legends: Akatsuki Rising (EU)
EU 09/24/09
Naruto Shippuden: Legends: Akatsuki Rising (AU)
AU 10/02/09
Naruto Shippuden: Legends: Akatsuki Rising (US)
US 10/06/09
Naruto Shippuden: Legends: Akatsuki Rising (PSP Essentials) (EU)
EU 12/09/11

Screenshots