Users Playing this game are also playing:

Crisis Core: Final Fantasy VII
Crisis Core: Final Fantasy VII
Grand Theft Auto: Vice City Stories
Grand Theft Auto: Vice City Stories
Monster Hunter Freedom Unite
Monster Hunter Freedom Unite
Monster Hunter Freedom 2
Monster Hunter Freedom 2
Disgaea: Afternoon of Darkness
Disgaea: Afternoon of Darkness

Users who own this game also own:

The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC
The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC
The Legend of Heroes: Trails in the Sky
The Legend of Heroes: Trails in the Sky
Eiyuu Densetsu: Zero no Kiseki
Eiyuu Densetsu: Zero no Kiseki
Ys Seven
Ys Seven
Final Fantasy IX
Final Fantasy IX

Users who love this game also love:

Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Eiyuu Densetsu: Ao no Kiseki
Eiyuu Densetsu: Ao no Kiseki
Final Fantasy X
Final Fantasy X
Persona 4 Golden
Persona 4 Golden
Shin Megami Tensei: Persona 4
Shin Megami Tensei: Persona 4