Box Shots

Ken to Mahou to Gakuen Mono. (JP)
JP 06/26/08
Ken to Mahou to Gakuen Mono. (PSP the Best) (JP)
JP 04/09/09
Class of Heroes (US)
US 06/09/09
Class of Heroes (US)
US 11/04/09
Ken to Mahou to Gakuen Mono. (PSP the Best) (JP)
JP 11/06/09

Screenshots