Users who own this game also own:

Crisis Core: Final Fantasy VII
Crisis Core: Final Fantasy VII
Final Fantasy Tactics: The War of the Lions
Final Fantasy Tactics: The War of the Lions
Dissidia: Final Fantasy
Dissidia: Final Fantasy
Silent Hill: Origins
Silent Hill: Origins
Castlevania: The Dracula X Chronicles
Castlevania: The Dracula X Chronicles

Users who love this game also love:

Castlevania: Symphony of the Night
Castlevania: Symphony of the Night
Resident Evil
Resident Evil
Driver
Driver
DOOM (1993)
DOOM (1993)
Mega Man X6
Mega Man X6