Box Shots

Musou Orochi (JP)
JP 02/21/08
Warriors Orochi (US)
US 03/25/08
Warriors Orochi (AU)
AU 03/27/08
Warriors Orochi (EU)
EU 03/28/08
Musou Orochi (PSP the Best) (JP)
JP 07/23/09
Warriors Orochi (US)
US 08/20/09
Warriors Orochi (EU)
EU 08/20/09
Warriors Orochi (AU)
AU 08/20/09
Musou Orochi (JP)
JP 11/01/09
Musou Orochi (PSP the Best Reprint) (JP)
JP 07/12/12

Screenshots