Users who own this game also own:

Chrono Cross
Chrono Cross
Golden Sun
Golden Sun
Royal Stone
Royal Stone
Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3
Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3
Katamari Damacy
Katamari Damacy