Game Box Shots

Eiyuu Densetsu: Sora no Kiseki FC (JP)
JP 09/28/06
Eiyuu Densetsu: Sora no Kiseki FC (Best Selection) (JP)
JP 09/16/10
Eiyuu Densetsu: Sora no Kiseki FC (PSP the Best) (JP)
JP 12/16/10
Eiyuu Densetsu: Sora no Kiseki FC (PSP the Best) (JP)
JP 12/16/10
The Legend of Heroes: Trails in the Sky (US)
US 03/28/11
The Legend of Heroes: Trails in the Sky (US)
US 03/29/11
The Legend of Heroes: Trails in the Sky (Premium Edition) (US)
US 03/29/11
The Legend of Heroes: Trails in the Sky (EU)
EU 11/04/11
The Legend of Heroes: Trails in the Sky (Collector's Edition) (EU)
EU 11/04/11
The Legend of Heroes: Trails in the Sky (EU)
EU 12/14/11

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots to share them with our users.