Box Shots

Shinobido Homura (JP)
JP 10/26/06
Shinobido Homura (KO)
KO 12/22/06
Shinobido: Tales of the Ninja (EU)
EU 02/09/07
Shinobido Homura (JP)
JP 08/10/09
Shinobido: Tales of the Ninja (EU)
EU 04/01/10
Shinobido: Tales of the Ninja (AU)
AU 04/01/10

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots to share them with our users.