Box Shots

Kono Bushitsu wa Kitaku Shinai Bu ga Senkyo Shimashita. Portable: Gakuen Summer Wars Hen (JP)
JP 08/02/12
Kono Bushitsu wa Kitaku Shinai Bu ga Senkyo Shimashita. Portable: Gakuen Summer Wars Hen (Limited Edition) (JP)
JP 08/02/12

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots to share them with our users.