Box Shots

Kurohyou 2: Ryu ga Gotoku Ashura Hen (JP)
JP 03/22/12
Kurohyou 2: Ryu ga Gotoku Ashura Hen (JP)
JP 03/22/12
Kurohyou 2: Ryu ga Gotoku Ashura Hen (Sega the Best) (JP)
JP 02/21/13